Hoppa till huvudinnehåll

Professor: Viltcentralen har fel när de säger att hjortar inte sprider fästingar

Rådjur på gård.
Gedigen forskningar visar på samband mellan hjortdjur och fästingar, anser professor. Rådjur på gård. Bild: All Over Press rådjur,rådjur på gård

Finlands Viltcentral har fel när de i ett färskt uttalande framhåller att fästingar sprider sig oberoende av hjortdjuren, säger Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

-Dom säger att det inte tycks finnas något samband. Dom verkar lite osäkra, och det är bra det, för det är inte sant det dom säger.

Jaenson hänvisar till ett flertal forskningsresultat från USA som visar ett samband mellan vitsvanshjorten och förekomsten av borreliainfekterade fästingar.
Han anser att Viltcentralens egna siffror inte håller för en vetenskaplig granskning.

-Det är ju ingen vetenskaplig rapport utan en mer populärt hållen text. Det finns stora brister i den statistiska analysen och undersökningsmetodiken vad gäller den data som Viltcentralen presenterar.

En av bristerna gäller tidsaspekten, säger Jaenson.

-Dom har helt eliminerat tiden i sin analys och ser endast på medelvärden. Man har inte beaktat andra faktorer, såsom andra värddjursarter, temperaturen och övriga klimatfaktorer.

Också avsaknaden av Åland i Viltcentralens analys kritiseras av Jaenson.

-Åland har visserligen inte vitsvanshjort men där finns en extremt hög population av rådjur och Åland är ju känt för att ha bland de högsta borreliosincidenserna i världen. Min uppfattning är att det beror på att man planterat in rådjur där och att stammen nu blivit så talrik.

Du menar alltså att det skulle minska antalet fall av TBE och borrelia, om antalet hjortdjur skulle minska?

-Ja, man måste minska antalet hjortdjur väldigt drastiskt, tyvärr är det så. Det har flera undersökningar i USA visat. Inte beträffande TBE, som inte förekommer i USA, men nog beträffande borrelios. För att få en effekt på borreliaförekomsten bland människor, så måste man reducera vitsvanshjortstammen till en väldigt låg nivå.