Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg litar på att Romu Keinänen fixar bullerproblemet

Skrotföretaget Romu Keinänen
Romu Keinänen vill utvidga sin verksamhet. Skrotföretaget Romu Keinänen Bild: YLE/Minna Almark romu keinänen,Raseborg

De bullerskydd som skrotföretaget Romu Keinänen planerar i Karis är tillräckligt effektiva för att grannarna inte ska störas. Det anser Raseborgs stadsstyrelse.

Omkring 70 grannar till Romu Keinänen i Bäljars har undertecknat en skrivelse som överräcktes till staden i mitten av augusti

I skrivelsen kräver de att boendeförhållandena i området återställs till samma nivå som före Romu Keinänen började sin verksamhet år 2008.

Grannarna anser att bullerproblemet har varit konstant sedan verksamheten startade. Bullret påverkar bland annat trivseln i området på ett negativt sätt, minskar på fastigheternas värde och skapar stress hos invånarna.

Bullnivån förväntas minska

Tekniska direktören i Raseborg har berett ett svar till grannarna som stadsstyrelsen godkände på sitt möte 12.9.

I svaret står det att bullernivån i området förväntas minska jämfört med nuläget. Det innebär att effekterna på invånarna också minskar.

Romu Keinänen har ansökt om ett nytt miljötillstånd bland annat för att kunna behandla mera metallskrot. Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar för tillfället tillståndsansökan.

I samband med ändringsansökningen har bullernivån mätts. Romu Keinänen har också som avsikt att höja bullerväggarna runt skrotområdet från 2,3 meter till minst 3 meter.

Enligt stadsstyrelsen räcker de bullerbekämpningsåtgärder som presenteras i samband med miljötillståndet.

Lov för bullerskydd finns

Stadsstyrelsen konstaterar vidare att staden har arrenderat ut mark så att bullerskydd kan byggas. Byggnadstillsynen har också gett lov till bullerskydden.

I svaret står att staden kommer att använda alla tänkbara åtgärder för att skynda på bygget av bullerskyddet. På det sättet kommer eventuella olägenheter av buller och damm att minska.