Hoppa till huvudinnehåll

SVT: Permanenta förband på Gotland

Sveriges försvarssamarbete med USA väcker förundran i Finland
Den svenska flottan besökte Gotland i somras. Sveriges försvarssamarbete med USA väcker förundran i Finland Bild: Yle / Ingemo Lindroos Sverige,Gotland,Visby,krigsfartyg,Svenska marinen

Sveriges överbefälhavare (ÖB) har beslutat att det från och med den här morgonen ska finnas permanenta militärförband på Gotland, rapporterar SVT Nyheter.

Den permanenta närvaron motiveras med att läget i Sveriges närområde har försämrats. Försvarsmakten bedömer att försämringen kommer att bestå under en längre tid.

- Gotland är ett av våra militärstrategiskt viktiga områden i Sverige. För att öka förmågan att försvara Gotland behöver Försvarsmakten dels öka sin operativa förmåga, dels låta förbanden öva och verka i rätt område, säger ÖB Micael Bydén i ett pressmeddelande.

Det finns enligt ÖB ändå inget omedelbart hot mot Sverige. Samtidigt gäller det enligt honom att se realistiskt på den omvärldssituation som råder.

Ett mekaniserat skyttekompani på 150 soldater övar som bäst på Gotland. De har fått order att stanna kvar på Gotland. De kommer att avlösas av andra förband tills en ordinarie stridsgrupp finns på plats den första juli 2017. Den här etableringen tidigareläggs därmed med ett halvår.

Försvarsmakten uppger att dagens beslut kommer att rymmas inom nuvarande budget.

Hör riksdagsledamöterna Erkki Tuomioja (SDP) och Stefan Wallin (SFP) samt verksamhetsledaren för Fredsförbundet Laura Lodenius diskutera det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön i Slaget efter tolv!