Hoppa till huvudinnehåll

Blygsam ekonomisk utveckling - privata konsumtionen bär upp ekonomin

Tolv Wärtsilämotorer lastas ombordpå ett fartyg för export till Ryssland.
Exporten stiger inte trots att förutsättningarna är goda just nu. Tolv Wärtsilämotorer lastas ombordpå ett fartyg för export till Ryssland. Bild: Yle/Roger Källman export

Finlands ekonomi utvecklas blygsamt de närmaste åren, förutspår Finansministeriets prognos. Tillväxten av bruttonationalprodukten nästa år är 1,1 procent, och är på ungefär samma nivå de följande två åren.

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar, men de offentliga finanserna fortsätter att visa ett klart underskott. Med skatteinkomster kan landet inte finansiera de offentliga utgifterna.

Den privata konsumtionen bär upp den ekonomiska aktiviteten. Exporten är fortfarande svag, och Finland har förlorat marknadsandelar.

- Ändå är förutsättningarna för exporten goda, en låg euro, ekonomin i våra viktigaste handelspartners växer och konkurrensavtalet förbättrar konkurrensförmågan, säger finansrådet Mikko Spolander.

Medborgarna förtröstansfulla

Den privata konsumtionen växer eftersom inflationen är fortsatt låg, det finns mer jobb, medborgarna hyser större tillit till ekonomin och också skattesänkningarna nästa år stöder den privata konsumtionen.

Byggbranschen har fart, och investeringar i maskinparken ökar. Enligt prognosen borde företagen satsa mer på forskning och utveckling.

Hushållen skuldsätter sig mera. Bostadslånen löper på tiotals år och det finns möjlighet till avkortningsfria perioder. Bostadsbolagen satsar just nu på reparationer.

Samtidigt som det finns fler lediga jobb blir också de långtidsarbetslösa allt fler. Det strukturella problemet kvarstår.

Brexit syns lite i Finland

Sysselsättningsgraden ökar långsamt från 68,8 procent nästa år till 69,3 år 2018 och 70 % år 2020.

Inflationen kommer att stiga nästa år, lönepåslagen är som känt noll, men olika avgifter stiger.

Det så kallade hållbarhetsunderskottet kommer att vara en realitet långt in i framtiden. Befolkningen blir äldre, utgifterna för vård och pensioner ökar samtidigt som andelen finländare på jobb blir allt mindre.

Storbritanniens utträde ur EU skapar oro i världsekonomin, men främst i landet självt. Tillväxten i Storbritannien blir lägre.