Hoppa till huvudinnehåll

Borgå lokalservice minskar sin personal

trappa städas
Lokalitetstjänsterna kommer i fortsättningen att ansvara för fastighetsskötsel och städning. trappa städas Bild: Yle tvättborste,Ekenäs

Före slutet av år 2017 minskar antalet anställda inom Borgå lokalservice med 9,5 personer.

Personalminskningen beror på tre saker: Den är en följd av organisationsförändringar, förändringar i servicestrukturen och en följd av förändringar i kundernas servicebehov.

Verkställande direktör Annika Malms-Tepponen vid Borgå lokalservice, säger att samarbetsförhandlingarna har berört totalt sju personer.

- Två av de nuvarande disponenterna kommer att bli kvar inom Borgå lokalservice som arbetsledare för fastighetsskötseln, medan tre sakkunniga personer samt en kanslisekreterare överförs till lokalitetsledningen och för en person upphör arbetsavtalet, berättar Malms-Tepponen.

En disponent sägs upp

Personen som blir uppsagd, är en disponent som har haft hand om bostadsfrågor.

- Orsaken till att personens arbetsavtal upphör, har med det faktum att göra att bostadsärenden inte längre sköts i Borgå stads regi, säger Malms-Tepponen.

Annika Malms-Tepponen, vd för affärsverket Borgå lokalservice.
Vd Annika Malms-Tepponen Annika Malms-Tepponen, vd för affärsverket Borgå lokalservice. Bild: Yle / Hanna Othman borgå centralkök

Klarare ansvarsfördelning

Lokalitetstjänsterna inom Borgå lokalservice kommer i fortsättningen att ansvara för fastighetsskötsel och städning. Däremot sker inga förändringar inom kostserviceorganisationen under nästa år.

Underskott

Den 20 september ska direktionen för Borgå lokalservice behandla ett budgetförslag med ett underskott på 306 000 euro.

Affärsverkets omsättning beräknas minska med cirka 3,5 miljoner euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland