Hoppa till huvudinnehåll

EU 27 samlade i Bratislava - Sipilä betonade säkerheten inom unionen

Hur ska EU-medborgare återfå förtroendet för unionen? Det är utgångspunkten när EU:s stats- och regeringschefer samlas i EU-ordförandelandet Slovakiens huvudstad i Bratislava på fredagen.

EU-ledarna möts för första gången utan Storbritannien och tanken är att skissa upp en framtidplan för EU 27. Ett arbete som inleds i Bratislava och som ska vara slutfört i mars när EU-ledarna samlas i Rom för att fira att EU:s Romfördrag fyller 60 år.

Inför mötet har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk som leder toppmötet krävt att EU-ledarna ska ge sin bedömning över läget och lista de största problemen med dagens EU.

Enligt Finlands statsminister Juha Sipilä (C) är den bristande säkerheten en fråga som EU nu bör ta tag i.

- Många EU-medborgare känner sig otrygga - nu måste vi förbättra den inre och yttre säkerheten, konstaterade Sipilä strax före mötet i Bratislava.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk anländer till EU-toppmötet i Bratislava.
Donald Tusk anländer till Bratislavamötet Europeiska rådets ordförande Donald Tusk anländer till EU-toppmötet i Bratislava. Bild: EPA/OLIVIER HOSLET Donald Tusk,Europeiska rådet,Europeiska rådets ordförande

Statsminister Sipilä lyfter också fram den bristande viljan att verkställa EU-beslut.

- Det är väldigt oroande att det finns länder som struntar i att genomföra det man kommit överens om.

Sipilä: Visst är krisen inom EU allvarlig

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sade i sitt linjetal i onsdags att EU befinner sig i en existentiell kris.

Medan Europeiska rådets ordförande Donald Tusk inför Bratislavamötet konstaterade att det inte bara är britterna som ifrågasätter unionen utan ” miljontals européer frågar sig, vad är meningen med EU och vår politik”

Statsminister Sipilä delar oron.

- Visst är det allvarlig läge – tidigare ville länder bli medlemmar av unionen men nu är utvecklingen tvärtom - britterna är på väg ut. Det här är en

Tanken med den process som inleds i Bratislava är att EU:s medborgare ska få tillbaka tron på EU.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel underströk inför mötet att det här är lång process.

- Ett möte löser inte denna kritiska situation – utan poängen är att visa handlingskraft för att förbättra EU, sade Merkel.

Enligt Sipilä gäller det nu hitta den minsta gemensamma nämnaren - att koncentrera sig på de områden där sprickorna är minst.

- Medan vissa länder talar om mera samarbete - talar andra om mindre samarbete. Finland står någonstans mitt i mellan och har ett pragmatiskt tillvägagångssätt. Vi lever upp till de beslut som tas - det borde alla EU-länder göra.

Fördjupat EU-försvar

Inför Bratislavamötet har det pratas om ett fördjupat samarbete inom försvarsfrågor. Något kommissionsordförande Juncker lyfte fram i sitt linjetal i juni och som Finland ställer sig positivt till.

- Vi ska inte tala om en EU-arme utan snarare om att gå in för ett fördjupat samarbete inom olika områden som krishantering, forskning, materielanskaffning. Det är områden där EU-länderna har nytta av mera samarbete.

Finland har ett nära försvarssamarbete med Sverige, men den svenska regeringen har inte talat lika varmt om det planerade försvarssamarbetet.

- Inte har vi helt olika linje men Finland har betonat EU-försvaret mer än Sverige.