Hoppa till huvudinnehåll

Anne Suominen: Sätt mera krut på hemvården!

Anne Suominen arbetar för Svenska Yle Nyheter.
Anne Suominen arbetar för Svenska Yle Nyheter. Bild: Yle anne suominen

Hur ska vi ta hand om våra åldringar? Regeringens beslut att sänka antalet vårdare inom äldreomsorgen har väckt ramaskri. Samtidigt tas också andra steg i åldringsvården men de diskuteras inte i offentligheten med samma frenesi även om det skulle behövas.

Dimensioneringen av personalen inom äldreomsorgen har debatterats ända sedan äldreomsorgslagen trädde i kraft sommaren 2013. Under beredningen av lagen tvistade regeringen Katainen öppet om antalet vårdare per åldring och landade i en kompromiss. Den gick ut på att siffran förblir 0,5 som en rekommendation men att den fastställs i en förordning från år 2015 om det visar sig att målet har underskridits. Riksdagen förutsatte i en kläm att vårdarkravet i så fall skrivs in i lagen.

I slutet av år 2014 rapporterade Institutet för hälsa och välfärd att var tionde vårdinrättning hade färre vårdare än i rekommendationen. Men regeringen Katainen/Stubb glömde saligen bort det gamla löftet och riksdagens krav.

Enspårig debatt

Nu går regeringen Sipilä in för att sänka dimensioneringen från 0,5 till 0,4 vårdare per åldring. Det ska nämligen sparas 70 miljoner euro på äldreomsorgen i kommunerna. Högsta övervakningsmyndigheten Valvira och vårdarfacket Super varnar för att kvaliteten i vården äventyras. I värsta fall kan liv vara i fara.

Samtidigt efterlyser experter på Kommunförbundet en diskussion om huruvida kvantitativa personaldimensioneringar överhuvudtaget är vettiga. Behovet av vård kan nämligen variera stort mellan olika åldringshem och serviceboenden med heldygnsomsorg. Redan då äldreomsorgslagen stiftades företrädde många experter på åldringsvård samma syn, men diskussionen uteblev.

Behovet av hjälp ökar

Åldringar ska inte ställas mot varandra. Vården utanför hemmet behöver tillräckligt många händer och nu diskuteras tydligen nya sätt att fastställa dimensioneringen. Men vi borde också diskutera vad som görs – eller borde göras – vid sidan av besluten om personalstyrkan.

Allt fler åldringar bor nämligen hemma. Av dem som är över 75 år vårdas idag under 10 procent på åldringshem, långvården eller serviceboende med dygnetruntomsorg. Social- och hälsovårdsministeriets statistik visar att resten, cirka 90 procent, klarar sig hemma. Men drygt 16 procent av dem är beroende av regelbunden hemvård eller närståendevård. Antalet ökar stadigt.

Äldreomsorgen hör till regeringens spetsprojekt. I år förbättrades närståendevårdarnas rätt till lediga dagar en aning samtidigt som kommunernas skyldighet att bistå dem ökar. Kommunerna förpliktas nu också att erbjuda ersättande vård under närståendevårdarens ledigheter.

I budgeten för nästa år anslås pengar för att utveckla hemvården. Det handlar bland annat om nya verksamhetsmodeller och kommunexperiment. Summan är emellertid liten jämfört med inbesparingen på personaldimensioneringen och annan åldringsvård.

Häftiga sparmål i konsultrapport

I en utredning som regeringen har beställt av konsultbolaget Nordic Healthcare Group sägs att nästan en miljard kan sparas in på äldreomsorgen fram till 2029 då vårdreformen har genomförts.

Hälften av sparpotentialen består i mindre vård dygnet runt och mera hemvård. Nästan lika mycket ska fås in på att höja produktiviteten inom hemvården, i klartext till exempel flera och kortare åldringsbesök. Lännen Media berättade om konsultförslagen i torsdags.

Det handlar om enorma summor och det är här som den stora stöten i debatten borde sättas in. Hur ska vi garantera en värdig ålderdom med god vård och service för de allt fler åldringar som måste klara sig hemma och får den också kosta?

Läs mera:

God åldringsvård med färre vårdare - omöjligt, säger vårdare!

Regeringen vill minska rekommendationerna på minimiantalet vårdare inom åldringsvården. Enligt regeringen skulle det räcka med mindre än en halv vårdare per klient på långvårdsavdelningarna i framtiden. I stället ska alla vårdas hemma längre. Läs också: Anne Suominen: Sätt mera krut på hemvården!