Hoppa till huvudinnehåll

God åldringsvård med färre vårdare - omöjligt, säger vårdare!

Heidi Grönmark och Eva Lindgren hjälper Robin Hackman
Heidi Grönmark och Eva Lindgren hjälper Robin Hackman på gruppboendet i Sibbo. Heidi Grönmark och Eva Lindgren hjälper Robin Hackman äldreomsorg,åldringsvård

Regeringen vill minska rekommendationerna på minimiantalet vårdare inom åldringsvården. Enligt regeringen skulle det räcka med mindre än en halv vårdare per klient på långvårdsavdelningarna i framtiden. I stället ska alla vårdas hemma längre.

Regeringens minimirekommendationer av vårdare varierar lite, beroende på vårdställe. På hälsocentralernas bäddavdelningar är minimirekommendationen 0,6 vårdare per klient.

Minimirekommendationen i dag på en långvårdsavdelning är en halv vårdare per klient, men nu vill regeringen alltså sänka det här ytterligare till 0,4 vårdare.

Jag skulle sluta om vi hade för lite tid för de äldre

På gruppboendet i servicehusstiftelsen i Sibbo har man 0,67 vårdare per klient. Enligt handledare Eva Lindgren har man mer tid att behandla klienten på ett individuellt sätt.

- Jag tycker om mitt jobb och tycker om att vara med människorna här. Jag skulle inte kunna jobba där man inte har tid att ta upp dem och ge dem någonting annat i vardagen än bara grundvården.

Hunden Rambo ger trygghet till åldringar i Sibbo
Hunden Rambo piggar upp klienterna på grupphemmet i Sibbo Hunden Rambo ger trygghet till åldringar i Sibbo hund,ålderdomshem

Fast du är sjuk så kan du ha ett värdigt liv

Regeringen vill satsa mer på närståendevårdare och hemvård. För detta ändamål har regeringen budgeterat drygt 45 miljoner euro nästa år.

Men här glömmer regeringen att det inte är möjligt att vårda alla hemma, menar Heidi Grönmark som är servicechef vid servicehusstiftelsen i Sibbo. De som tvingas bo längre tid hemma är ofta i betydligt sämre skick när de kommer till avdelningen.

- Du ska vara i ett så otroligt dåligt skick nuförtiden före du får en plats.

Många blir i väldigt dåligt skick då de bor hemma utan rehabilitering

Det är betydligt svårare att rehabilitera en åldring som redan har blivit väldigt dålig än en som man börjar rehabilitera i ett tidigare skede, fortsätter Grönmark.

Det kan bli svårt att upprätthålla ett kvalitativt liv om man inte klarar sig ensam hemma.

- Inte tycker jag att det är värdigt om du är hemma 23 timmar i dygnet och inte får någon hjälp. Du blir kanske lyft till en stol och sitter 8 timmar i stolen och så kommer en hemvårdare och lyfter dig tillbaka till sängen, säger Grönmark.

Närståendevårdare är ofta utan stöd.

Märta Hackman besöker sin man Robin Hackman på gruppboendet i Sibbo dagligen. Hon skötte honom under flera år hemma, men nu i januari blev det för tungt. Märta tycker att beslutsfattarna inte verkar förstå att det är omöjligt att alla vårdas hemma.

Märta och Robin Hackman ute på promenad
Märta och Robin Hackman ute på promenad i höstsolen Märta och Robin Hackman ute på promenad äldre,äldreomsorg

- Kanske någon kan vårdas hemma, men i det här fallet blev det för tungt och ohållbart, berättar hon.

För att klara av att hålla åldringarna i rörlig och god form måste man ha tillräckligt med personal.

Veronica Fellman, verksamhetsledare, servicehusstiftelsen i Sibbo
Veronica Fellman, verksamhetsledare, servicehusstiftelsen i Sibbo Veronica Fellman, verksamhetsledare, servicehusstiftelsen i Sibbo äldreomsorg,åldringsvård

Veronica Fellman, som är verksamhetsledare vid servicehusstiftelsen, tror också att en sänkt minimirekommendation av antalet vårdare leder till att kommunerna inte är villiga att betala för kvalitativ vård.

- Det blir allt vanligare att man inte satsar på kvaliteten i vården utan det blir andra ekonomiska frågor som avgör.

Läs mera:

Anne Suominen: Sätt mera krut på hemvården!

Hur ska vi ta hand om våra åldringar? Regeringens beslut att sänka antalet vårdare inom äldreomsorgen har väckt ramaskri. Samtidigt tas också andra steg i åldringsvården men de diskuteras inte i offentligheten med samma frenesi även om det skulle behövas.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes