Hoppa till huvudinnehåll

Septiktankar får inte tömmas för nära badstranden i Bromarv

Bromarv skärgårdshamn.
Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har nu bekantat sig med planerna för utvidgningen av hamnen i Bromarv. Bromarv skärgårdshamn. Bild: Yle/Christopher Marins bromarv hamn,Raseborg

Placeringen av fiskehamnen, möjligheten att tömma septiktanken och bränsleförsäljningen i Bromarv hamn måste granskas noga. Det anser miljö- och byggnadsnämnden i sitt utlåtande om planerna för den utvidgade hamnen.

Miljö- och byggnadsnämnden anser bland annat att fiskehamnen, septiktanken och bränsleförsäljningen just nu är inritade för nära badstranden.

Nämnden anser också att Raseborgs stad måste ta ställning till hur muddringen utförs så att jordmassorna inte försvinner ut i havet.

Ordföranden: Ibland är muddring bra

Ordföranden Göran Karlsson (SFP) säger att han egentligen inte är en vän av muddring, men att det är en bra sak i det här fallet.

Bromarv skärgårdshamn.
Hamnen i Bromarv. Bromarv skärgårdshamn. Bild: Yle/Christopher Marins bromarv torg,Raseborg

Karlsson anser att en så kallad siltduk är bra då man muddrar. Det är ett slags väv där övre kanten flyter likt en oljebom, och vävens nedre del hålls mot bottnen med en kätting som tyngd.

- Nu har vi en opraktisk brygga där båtförarna förtöjer båtarna med sidan mot bryggan. De måste starta båten och flytta på den då det kommer nya båtar och propellrarna gör vattnet grumligt. Ordentliga bryggor minskar onödig trafik och djupare vatten minskar grumligheten.

"Miljön vinner på projektet i Bromarv"

Bromarvbon Göran Karlsson säger att han är positiv till projektet i hamnen.

- Det är ett stort plus för miljön. Nu kommer folk med femliters vattendunkar till bränslemackarna i byn. Sedan bär de dem till stranden och häller i tanken. Risken för utsläpp är betydligt större nu än om det finns riktig bränsleförsäljning i hamnen.

Karlsson anser också att en möjlighet att tömma septiktanken i hamnen gör att risken är mindre att folk släpper ut avföring och urin i vattnet.

Mera båtplatser ökar servicenivån

Det är Regionförvaltningsverket i södra Finland som begär om ett utlåtande eftersom Raseborgs stad ansöker om tillstånd enligt vattenlagen för att hamnen i Bromarv ska få fortsätta som hamn.

Staden vill också att antalet båtplatser ökar för att kunna höja servicenivån, att hamnen muddras till ett djup på 2,6 meter och att muddringsmassorna kan sättas på strandområdet.