Hoppa till huvudinnehåll

Åbobor efterlyser mer service i centrum och säkrare vägar för cyklister

Universitetsgatan i Åbo
Universitetsgatan i Åbo. Universitetsgatan i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström universitetsgatan

I en enkät som Åbo stad genomfört kommer det fram att det framförallt är två saker som stadsborna vill förbättra: serviceutbudet i centrum och cykeltrafiken. De största problemområdena är enligt Åboborna Port Arthur, Kakolabacken och hamnen.

Målet med enkäten är att göra bakgrundsresearch inför den nya generalplanen, som enligt planerna ska träda i kraft år 2029. Då uppskattas befolkningen i Åbo ha vuxit med 20 000 personer.

Totalt 800 Åbobor svarade på stadens enkät, vars fokus låg på boende, service, grönområden och motion i staden.

Enligt de svarande finns det stora brister i serviceutbudet i Åbo centrum, speciellt med tanke på butiker och restauranger. Mest brister finns det enligt de svarande i Port Arthur, Kakolabacken och hamnområdet.

Större befolkning kräver mer bostadsområden, men var?

Kuppis, Västra centrum och Skansen får däremot ros av Åboborna, även om det önskas fler bostäder speciellt i Skansen.

Åboborna konstaterade också att de nuvarande parkerna absolut inte ska omvandlas till bostadsområden, vilket också frågades med tanke på den växande befolkningen.

Cyklisterna fick också ryta till igen gällande trafiksäkerheten i centrum. Cykeltrafiken upplevs som osäker och osmidig i så gott som hela centrum. Endast Västra Långgatan fick nöjaktigt betyg av fotgängare och cyklister.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland