Hoppa till huvudinnehåll

Henriksson: Föreningar som brukar våld är förbjudna

Anna-Maja Henriksson i riksdagen den 1 juli 2016.
Anna-Maja Henriksson i riksdagen den 1 juli 2016. Bild: All Over Press / Jarno Kuusinen Anna-Maja Henriksson,SFP,Svenska folkpartiet i Finland

SFP:s ordförande och före detta justitieministern Anna-Maja Henriksson säger att lagstiftningen redan nu förbjuder föreningar vars verksamhet strider mot lagen eller mot god sed. Hon kommenterar dödsmisshandeln i Helsingfors nyligen, där en aktiv nynazist är misstänkt.

Den nuvarande justitieministern, sannfinländaren Jari Lindström väljer för sin del att inte svara på frågan. Han säger till Yle att han inte är villig att uttala sig om den förening - Finska Motståndsrörelsen - som är aktuell i samband med misshandelsfallet.

Anna-Maja Henriksson poängterar i en intervju för Ki Svahnström på Yle att det viktiga nu är att de skyldiga ställs till svars. Hon konstaterar ändå att det finns en del problem om man ser juridiskt på det lagenliga i föreningsverksamhet.

Finns det behov av att skärpa lagen och förbjuda till exempel nynazistiska föreningar?

- Redan i dag är det förbjudet för föreningar att ha verksamhet som strider mot lagen eller mot god sed.

Det finns nog utrymme inom ramen för dagens lagstiftning att konstatera att föreningar som i praktiken verkar på ett annat sätt än vad de säger i sina stadgar skulle kunna – och borde – förbjudas. Det finns säkert skäl att se över den här biten av lagstiftningen - vilket ju inrikesminister Paula Risikko har tänkt göra.

Men - som sagt - det finns nog inom ramen för dagens lagstiftning ett manöverutrymme som man borde klara av att tillämpa då man ser att verksamheten de facto är våldsam.

Hur långt räcker den här första paragrafen i föreningslagen till, det vill säga att syftet med en förening inte får strida mot lag eller god sed?

- Det skulle ju behöva prövas förstås, och det är någonting som nu skulle kunna drivas till domstol. En person som är aktiv i en förening och som ger sig på andra människor gör sig ju oberoende genast skyldig till ett brott. Det är förbjudet att misshandla någon, det är förbjudet att ta till våld överhuvudtaget och man får ju inte bruka våld för att nå sitt politiska syfte. Jag tycker att här finns ingredienser för en sådan sak.

- Men det är klart att straffrättsligt ska de människor som har gjort sig skyldiga till den här typen av verksamhet få sitt straff. Och när det gäller föreningens verksamhet så borde man titta på huruvida den borde förbjudas eller inte. Jag tycker att finns klara ingredienser här för ett förbud.

Det blir väl svårare att komma åt en motståndsrörelse som inte är registrerad?

- Det är ju klart att man inte kan förbjuda en förening som inte finns i föreningsregistret. Man kan inte heller förbjuda människor att komma samman, men har man sammankomster så måste man sköta dem på ett lagenligt sätt. Det här senaste tragiska misshandelsfallet för en dryg vecka sedan visar att man ju inte har gjort det. Och konsekvenserna är ju någonting fullkomligt oacceptabelt. Jag hoppas att man, både från polisens och ministeriets sida, tittar allvarligt på det här.

- Men det det allra viktigaste är att de här människorna som är aktiva i den här typen av organisationer, inser att de ingår i en verksamhet som har ett brottsligt syfte.

Inrikesminister Paula Risikko säger att det inte är någon idé att förbjuda vissa organisationer eftersom de ändå inte följer lagen. Vad säger du om ett sådant resonemang?

- Det här är en del av problematiken. Det är klart att man kan förbjuda, men om människor ändå fortsätter att komma samman så kan man kanske tycka att det är onödigt med ett förbud. Men jag tycker samtidigt nog att här finns ett visst signalvärde.

Och sedan måste man fundera på de juridiska tillvägagångssätt som finns då det gäller att förbjuda en rörelse som inte existerar ens till pappers. Det är en mer filosofisk fråga. Men man ser ju att motståndsrörelsen existerar, den finns och den har verksamhet. Nu borde man fundera på hur man kan komma åt den biten på ett effektivt sätt.

Vilka andra sätt finns det att komma åt en sådan här rörelse?

- Det bästa sättet skulle vara att medlemmarna själva inser att det de håller på med inte är förenligt med god sed och den lagstiftning som råder. Att de inser att det inte är förenligt med de intressen vi har i vårt samhälle, och att det handlar om en verksamhet som inte för med sig något bra.

- Man ska naturligtvis ha rätt till sina åsikter, men man har aldrig under några som helst omständigheter rätt att bruka våld för att få fram sina åsikter

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes