Hoppa till huvudinnehåll

Slutkörda vårdare inom hemvården

Linda Nwaogo är närvårdare i hemvården på Drumsö i Helsingfors. Hon tycker att det går rätt så bra men många av hennes kolleger i andra kommuner har det mycket stressigt.
Linda Nwaogo är närvårdare i hemvården på Drumsö i Helsingfors. Hon tycker att det går rätt så bra men många av hennes kolleger i andra kommuner har det mycket stressigt. Linda Nwaogo är närvårdare i hemvården på Drumsö i Helsingfors. Hon tycker att det går rätt så bra men många av hennes kolleger i andra kommuner har det mycket stressigt. Bild: YLE Taisto Lapila hemvårdare,hemvård

Vårdare inom hemvården är slutkörda i många kommuner. Sjukfrånvaron är hög och vårdare hinner endast göra det nödvändigaste vid hembesöken. Det visar Spotlights kommunenkät och den respons som kommit in.

Vår kommunenkät, där 25 kommuner svarade, visade att i många kommuner har vårdare inom hemvården en hög sjukfrånvaro. I Vasa, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby är sjukfrånvaron per vårdare över en månad.

Thomas Öhman social- och hälsovårdsnämndens ordförande i Vasa säger att man nu lappar sjukfrånvaron med vikarier.
- Det blir vi tvungna till. Vi har faktiskt en arbetspool men det räcker inte till för den stora frånvaron.

En rikig roulette med vikarier

- Vikarier kommer och går. Det är en riktig roulette, säger Alpi Ripatti mentalvårdare inom hemtjänsten.

Alpi Ripatti tog kontakt med Spotlight för att berätta om vårdarnas situation men han vill inte berätta i vilken kommun han jobbar då ämnet är känsligt. Arbetsplatsen tillåter inte att arbetstagarna berättar om problemen.

Men för en åldring som har mentala problem är säkerhet och trygghet viktiga faktorer och flera vårdare i hemmet betyder allt annat än det.

Stressigt och tungt

Flera vårdare som vi varit i kontakt med säger att jobbet är stressigt och mycket tungt. Det är helt enklet svårt att orka, säger en vårdare som vill vara anonym.

- Det är att fixa mat åt dem, ge mediciner och sen bara lämna dem när de sitter med fuktiga ögon och ser längtansfullt efter en. Det gör ont!

Många vårdare får enligt Alpi Ripatti tumma på etiska och moraliska regler när allt ska gå fort.
- Man gör det allra nödvändigaste. Ger medicin, fixar maten och hygienen. Men vi borde möta dem som människor. Prata med dem, ha känslor.

Alpi Ripatti anser att nu är det ett enda löpande band jobb som utförs där åldringarna bara är siffror i en excel-tabell. Allt ska vara så effektivt.

Åldringar ska bo hemma
Åldringar ska bo hemma Bild: YLE Jyrki Karjalainen hemvård

- Så tror man att allt kan skötas med teknik och snart med robotar men det är ändå fråga om människor.

Vår anonyma vårdare säger att så fort som en åldring har blivit dement så har hon tappat livet omkring sig.
- Om man ändå då skulle ha en person som kom till en varje dag. Men det är omöjligt idag.

Stress leder till olyckor

Alpi Ripatti vill inte gå in på vad allt som har hänt med åldringar inom hemvården men säger att det inte är så konstigt att det finns fall där åldringar har missköts med tanke på vårdarnas arbetssituation.

- Många vårdare har för många klienter och med brådskan att hinna med allt ökar risken för att något händer.

Med brådskan att hinna med allt ökar risken för att något händer

Att gå ut och gå med åldringrana är inte att tänka på. Idag ska frivilliga organisationer ordna med det

Politiker har inte koll på läget

Det som oroar vårdare är att beslutsfattare, politiker inte har koll på läget och att retoriken att åldringarna ska få en god vård inte stämmer överens med verkligheten.

- Det är ett kortsiktigt tänk som råder idag. Hur skulle det till exemel vara att anställa fler vårdare inom hemtjänsten, frågar Alpi Ripatti.

Närvårdarnas fackförbund Super har också konstaterat att det är allt för få vårdare inom hemvården. Inom hela älderomsorgen, hemvårdare och personal inom serviceboendet, har Finland det lägsta antalet vårdare per klient i Norden.
Men det finns inga uppskattningar för hur många vårdare det skulle behövas.

Men Tero Tyni specialsakkunnig på Kommunförbundet säger att situationen är svår för kommunerna då antalet 75-åringar och äldre ökar och därmed ökar också klienterna inom hemvården.
- Med tanke på de ekonomiska realiteterna kan man inte tänka sig att anställa fler vårdare utan nu måste man effektivera verksamheten och andra funktioner så att man kan svara på den här utmaningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes