Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslösheten sjunker - se läget i din kommun

Arbetslöshetsstatistik för augusti månad i Raseborg
Arbetslöshetsstatistik för augusti månad i Raseborg Bild: Yle / Laura Mainiemi arbetslöshet,datajournalistik

Antalet arbetslösa sjunker, enligt siffror från Arbets- och näringsministeriet. I slutet av augusti var 342 500 personer arbetslösa, vilket är 4 200 färre än samma period i fjol.

Jämfört med månaden innan minskade antalet arbetslösa med 35 900.

Det är speciellt i Kajanaland, Norra Savolax och Lappland som arbetslösheten har minskat. Däremot steg arbetslösheten i Österbotten med åtta procent. Trots det har Österbotten det bästa sysselsättningsläget bortsett från Åland.

Oroande är ändå att långtidsarbetslösheten fortsätter öka. Nu är det 127 900 personer som varit arbetslösa i över ett års tid. Det är 15 100 fler än för ett år sedan.

Välj kommun:

Utveckling

Åldersfördelning

Längd på arbetslösheten

Könsfördelning

Yrken

YrkeAntal

Också Statistikcentralens metod för att räkna ut arbetslösheten visar på en ljusning. Enligt Statistikcentralen var arbetslöshetsgraden 7,2 procent mot 8,3 procent året innan.

Två olika sätt att räkna ut arbetslöshet

Arbets- och näringsministeriets siffror bygger på de människor som har registrerat sig som arbetslösa vid arbets- och näringsbyråerna. I siffrorna räknas in personer som inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatta i företagsverksamhet. Dessutom inkluderas heltidspermitterade.

Statistikcentralen har en snävare definition. Som arbetslösa räknas bara personer som under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och som kan börja arbeta inom två veckor. Metoden bygger på internationella standarder vilket innebär att Statistikcentralens siffror är internationellt jämförbara.

Är du själv arbetslös?

Om du är eller varit arbetslös så har du en helt egen berättelse. Du får väldigt gärna dela den med oss. Och det kan du göra helt anonymt. Om du vill att redaktionen eventuellt kontaktar dig en för vidare diskussion och intervju kan du lämna dina kontaktuppgifter.

Vi kommer uppmärksamma en del av berättelserna senare i veckan här på Yle Vega.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes