Hoppa till huvudinnehåll

Orättvis och rättvis budget

Var sin bild av finansminsiter Petteri Orpo, statsminister Juha Sipilä och utrikesminister Timo Soini i ledning för regeringen.
Petteri Orpo (Saml), Juha Sipilä (C) och Timo Soini (Sannf) är huvudmännen bakom budgeten. Var sin bild av finansminsiter Petteri Orpo, statsminister Juha Sipilä och utrikesminister Timo Soini i ledning för regeringen. Bild: All Over Press / Edit Yle Regeringen Sipilä,Petteri Orpo,Juha Sipilä,Timo Soini

Riksdagen inleder i dag behandlingen av nästa års statsbudget. Oppositionen tycker att budgeten är orättvis och visionslös. Regeringen vill hålla fast vid sitt hårda sparprogram.
Se direkt på Arenan.
Riksdagsbehandlingen av budgeten är ett skådespel där riksdagsledamöter långt in på kvällarna talar för och emot olika saker och kommenterar moment i budgeten.

Oppositionen kritiserar regeringen och till slut röstas det mesta igenom med regeringspartiernas röster.

Många av argumenten har hörts förr och bekanta frontlinjer följs.

Rättvist eller orättvist?

Regeringen gör lättnader i beskattningen av arbete motsvarande 515 miljoner euro. En del av oppositionen tycker att välbärgade gynnas och kräver bättre sysselsättande åtgärder.

Regeringen å sin sida anser att skattepolitiken är rättvis.

Finansminister Petteri Orpo (Saml) har sagt att de olika ministerierna nog hade välgrundade exempel på saker de skulle ha behövt pengar för, men att regeringen håller fast vid sitt hårda sparprogram.

”Vision saknas”

Också i oppositionen finns det förståelse för det regeringen säger är målsättningen: att få ett slut på låntagningen.

Metoderna och tyngdpunkterna tvistas det däremot om.

Svenska folkpartiets Joakim Strand tycker att regeringen saknar en övergripande vision.

- Det är viktigt att i allt dagligt beslutsfattande beakta exportnäringarnas verksamhetsförutsättningar, och det kan man inte göra genom att justera mellan olika moment enbart, utan det kräver mer långsiktiga visioner och strategier. Det är det arbetet jag önskar att man också från regeringens håll tar på allvar.

Regeringen hoppas på tillväxt

Enligt finansministeriets prognos växer ekonomin i Finland med 1,1 procent i år, och det väntas inte se mycket bättre ut de kommande åren heller.

Regeringen hoppas att konkurrenskraftsavtalet och skattelättnaderna ska få igång exporten och konsumtionen i Finland.

Inkomsterna i budgeten väntas uppgå till 48,7 miljarder euro och anslagen föreslås vara 55,2 miljarder. Budgetpropositionen har med andra ord ett underskott på 5,5 miljarder euro.