Hoppa till huvudinnehåll

Pargas stad får enhetliga byggregler – staden delas upp i A- och B-områden

Karta över Pargas.
Karta över Pargas. Bild: Yle iniö

Pargas stad har fått en enhetlig byggnadsordning som gäller för hela kommunen.

Trots att det gått sju år sedan de fem gamla kommunerna Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas gick samman har det inte funnits någon gemensam byggnadsordning för fritidsbostäder, utan det är de tidigare kommunernas bestämmelser som har gällt för hur stora fritidsbostäder som får byggas.

På tisdagen godkände Pargas stadsfullmäktige den nya byggnadsordningen, så att Pargas delas in i två områden.

På A-områdena som gäller huvudöar och öar i deras omedelbara närhet tillåts byggrätt för fritidsbostäder på högst 400 kvaratmeter, medan det på B-områdena som består av känsligare skärgårdsområden tillåts en byggrätt på högst 300 kvadratmeter.

Däremot kunde fullmäktige ännu inte godkänna vissa tekniska punkter angående om det behövs åtgärdstillstånd eller endast en anmälan för mindre konstruktioner, ekonomibyggnader och skjul.

Dessutom röstade fullmäktige för att den nya byggordningen inte ska gälla Lemlax, Våno-Mielisholm och Stormälö-Lillmälö, utan där ska den gamla byggordningen gälla. Byggrätten är nämligen större där, och enligt Markku Orell (Saml) som föreslog ändringen skulle det vara stöld att minska på den byggrätt som invånarna där har haft.

Åbo förvaltningsdomstol har redan två gånger upphävt stadsfullmäktiges tidigare försök att godkänna en ny byggnadsordning, bland annat för att den skulle ha tillåtit en större byggrätt i strandzoner.

En politisk arbetsgrupp ska ännu utarbeta en ny, smidigare byggnadsordning. Där poängteras hållbara lösningar och miljövärden.

Läs också