Hoppa till huvudinnehåll

"Vi vet inte hur framtidens jobb ser ut"

Maija Norontaus och Martin Molnár från yrkeshögskolan Novia.
Maija Norontaus och Martin Molnár. Maija Norontaus och Martin Molnár från yrkeshögskolan Novia. Bild: Yle/Marica Hildén novia ekenäs

Framtidens jobb ser helt annorlunda ut än i dag. Du måste bli rörligare, ha flera jobb på en och samma dag och dessutom skaffa dig en så bred kompetens som möjligt. Yrkeshögskolan Novia inleder ett projekt, Stora Komet, för att hjälpa unga planera sin karriär.

Martin Molnár undervisar datanomer på Axxell och säger att ungdomar absolut behöver handledning när det gäller att komma vidare i livet, både med arbete och studier.

Han säger att en stor del av de som studerar inte vet vad de ska göra efter studierna.

- Vi kan ta tredje årets studerande som exempel: tre av 15 vet exakt vad de ska göra efter studierna, de andra vet inte alls vad de ska göra.

Molnár anser att det är farligt när ungdomarna inte vet vad de ska göra med sina liv. Det är i synnerhet mellanåren han inte gillar.

- Det är väldigt lätt för en människa att fortsätta att inte göra något, en ung ensamstående människa lever ganska bra på vårt stödsystem.

Martin Molnár

Ekenäsbo som studerat både andra och tredje stadiets utbildningar på hemorten. Molnár utbildade sig först till datanom och tog studenten samtidigt.

Sedan var det dags för militärtjänstgöring och efter det studerade han vid yrkeshögskolan Novia och blev it-tradenom.

Martin Molnár är lärare på Axxell.
Martin Molnár. Martin Molnár är lärare på Axxell. Bild: Yle/Marica Hildén novia ekenäs,Axxell

Efter studierna var Martin Molnár avdelningschef i en affär, men vikarierade också som lärare. Då föddes intresset för att undervisa och i dag undervisar han datanomer på Axxell.

Ungdomarna behöver en hand på sin axel som stöder och vägleder genom hela studieperioden. Det gäller för dem att hela tiden fundera på vad de ska göra i framtiden.

- På det sättet blir det inga tärningskast när man står inför sina val, utan man formar en plan på något sätt.

Hur ska lärarna få undgomarna att planera för framtiden?

Martin Molnár säger att många är mycket målmedvetna, men många tvekar eller orkar inte fundera på framtiden.

- Jag tror att man kan få större delen av de studerande att planera sin framtid, genom att ge dem en knuff i rätt rikting så får man större delen att göra något efter utbildningen.

Det innebär att karriärplaneringen på ett konkret sätt måste bakas in i undervisningen, men det måste göras bättre än hittills.

- Jag vet inte hur jag skulle göra det, därför är det bra att det här projektet har startat.

Har du ändå egna idéer på hur karriärplaneringen kan förbättras?

- Jag är även praktikhandledare, så jag är aktivt med i processen när de studerande söker en lämplig praktikplats för den kompetens de behöver. Jag diskuterar också med arbetsgivaren om vad som förväntas av den. De studerande får mera ut av en praktikplats där de arbetar med det de studerar och då ökar också deras motivation.

Stora Komet

Ungdomar under 30 år ska få stöd genom olika skeden i livet så att övergångarna mellan de olika skedena blir så smidiga och väl förberedda som möjligt.

Målsättningen med projektet är att göra det lättare för unga att ta sig särskilt från andra stadiets utbildning till tredje stadiet, men också till och från militärtjänsten och sedan vägen ut i arbetslivet.

Deta görs genom att utarbeta så kallade studiestigar.

Det ska alltså bli lättare för både ungdomar och deras vägledare (så som studiehandledare, mentorer, tutorer, lärare, föräldrar och andra vuxna) att hitta information och stödtjänster då det finns risk för studieavbrott, utanförskap och marginalisering.

I projektet lär man sig karriärplanering, studieplanering och livsplanering. Målsättningen är att lära ungdomarna och vägledarna de nya färdigheter som behövs för karriärshantering i dagens värld. I dag förväntas alla vara flexibla, uppfinningsrika, digitala och kunna konstruera sin egen karriär.

Projketet Stora Komet ska samla och synliggöra de stödtjänster som erbjuds på svenska i Nyland.

I vägledningsprojektet deltar yrkeshögskolan Novia som är projektägare, Luckan rf, yrkeshögskolan Arcada, yrkesinstitutet Prakticum och utbildaren Axxell samt samarbetsparter från hela Nyland.

Projektet inleddes den 1 mars i år och pågår till 28 februari 2019.

Den totala budgeten är 600 000 euro, det mesta finansieras med EU-medel. 25 procent är egen finansiering.

Dana Björkström-Jung är projektledare för Stora Komet och hon säger att man måste öka kunskapen om vad man kan jobba med, för att motivera till studier.

- Ungdomarna måste få aktuell information direkt från fältet. Det kommer att finnas sådana yrken i framtiden som vi inte ens vet något om i dag. Vi måste utveckla vårt sätt att tänka och se möjligheterna på ett annat sätt.

Maija Norontaus studerar på utbildningen Sustainable coastal management. Hon hör till dem som helt och hållet ändrar riktning i karriären. Tidigare jobbade hon som restonom och nu studerar hon med förhoppningen om jobb inom miljösektorn.

Maija Norontaus

Uppväxt i Pieksämäki där hon också tog studenten. Maija Norontaus utbildade sig till restonom i Jyväskylä och jobbade efter det i några år. Hon reste också mycket efter studierna.

Maija Norontaus kände efter restonomstudierna att hon gärna vill studera vidare. Hon hittade en vidareutbildning för restonomer på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, men gav sig i stället ut på en resa till Indonesien och Australien.

Maija Norontaus studerar i yrkeshögskolan Novia.
Maija Norontaus. Maija Norontaus studerar i yrkeshögskolan Novia. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Under resans gång insåg Norontaus att hon vill göra något annat än jobba som restonom. Då hittade hon tillbaka till Novia och utbildningen Sustainable coastal management som hon är väldigt nöjd med.

Norontaus planerar att praktisera utomlands eller vara utbyteselev i samband med studierna.

- Novia har ett bra utbud vad gäller utbytesprogram. Men vem vet, jag kanske stannar i den här regionen. Jag vet inte ännu exakt hur det blir.

Kan du planera din framtid själv eller behöver du hjälp?

- Novia kan säkert ge stöd och uppmuntran vad gäller min egen karriär. Kanske skolan kan ge tips på hur man hittar det som behövs för att man ska kunna planera sin framtid.

Bra att studera vidare

Då studierna är slutförda så gäller det att lotsa ut de nyutexaminerade i arbetslivet, och det finns ju inte gott om jobb, som Martin Molnár säger.

Han tror därför att det är bra att fortsätta att studera efter andra stadiets utbildning.

- Möjligheterna att få ett jobb är större då du har en högskole- eller universitetsexamen.

Lärarna motiverar ungdomar att studera vidare genom att vara bra lärare med bra innehåll i kurserna, säger Molnár.

- Då lärarna är inspirerande så tycker studerandena om det de gör. Det är nyckeln till att studera vidare.

Säkra arbetsplatser försvinner

En dag är det i alla fall dags att ta sig ut i arbetslivet och då får man vara beredd att röra på sig för att hitta det jobb man vill ha, säger Martin Molnár.

Han tror att de så kallade säkra arbetsplatserna försvinner allt mera.

- Du måste vara beredd att jobba med projekt, ta snuttjobb och flytta till andra änden av landet för att jobba med det du vill.

Det låter som om folk inte längre kommer att bli fast bosatta på en och samma ort?

- Det låter som en blek framtid att vara rotlös, men om du hittar det du vill göra så kan du slå dig till ro där.

Det är kanske enklare för dem som är i arbetslivet längre in i framtiden att tänka på det sättet, än det är för de generationer som är vana att hitta jobb nära den egna hemorten.

Martin Molnár tar sig själv som exempel. Han har sökt jobb längre bort från Ekenäs, men har valt bort dem eftersom de har varit för långt borta från det han kallar hem.

Många olika arbetsplatser på en dag

Björkström-Jung säger att skolan måste lära de studerande att det behövs större kompetens i arbetslivet nuförtiden.

- Din arbetsdag kan bestå av många olika arbetsplatser i framtiden, och man måste kunna sammanföra olika kompetenser för att få jobb.

Dana Björkström-Jung jobbar på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.
Dana Björkström-Jung. Dana Björkström-Jung jobbar på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén novia ekenäs västnyland

Det är här som vägledarna och karriärplaneringen kommer in. Dana Björkström-Jung konstaterar att dagens unga tänker på arbetslivet på ett annat sätt än vad till exempel hon gör.

Dagens unga vill trivas på sina jobb och vara bra på det de gör.

- Då måste de också lära känna sina styrkor för att orka med jobbet, veta vilka styrkor de behöver och kan ta fram så att de matchar jobbet.

Tänker undgomar redan i de nya banorna?

Dana Björkström-Jung tror att de tänker på ett helt annat sätt redan i dag.

- Handledaren kan då vara ett bollplank så att de unga får en annan syn på världen omkring sig.

Då gäller det också från utbildarens sida att tänka i nya banor när det gäller att hjälpa till i planeringen av de ungas liv. Björkström-Jung tror att de flesta utbildare redan gör det.

- Nu måste vi tänka på ett nytt sätt och medvetet lära de unga karriärplanering.

Flytta eller inte flytta?

Maija Norontaus kan tänka sig att flytta för att få det jobb hon vill ha inom miljösektorn. Samtidigt kan hon tänka sig att stanna i Västnyland.

- Det finns så bra kommunikationsmedel här längs med kusten, till Helsingfors och Åbo. Men jag studerar på engelska, så jag tror att det kan öppna dörrar utomlands, så jag kan även tänka mig att flytta till ett annat land för att jobba.


Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland