Hoppa till huvudinnehåll

Yle tar ett jättekliv mot webb-tv

En kvinna tittar på traditionell tv i bakgrunden, och en annan tittar på tv via datorplatta i förgrunden.
En kvinna tittar på traditionell tv i bakgrunden, och en annan tittar på tv via datorplatta i förgrunden. Bild: Yle Kuvapalvelu / Jyrki Valkama Yle,webb-tv,tv-kanaler,tv-tittande

Yle främjar förnyelsen av tv och planerar hur bolaget ska utveckla sitt tv-utbud. I framtiden skulle Yle ha ett starkt växande tv-utbud på Yle Arenan och tre traditionella tv-kanalplatser.

Enligt planerna skulle Yle Fem och Yle Teema dela kanalplats fem från och med slutet av våren 2017. Båda kanalerna kvarstår som egna varumärken med egna innehåll både i tv-rutan och allt starkare också på webben. Yle TV1 och Yle TV2 fortsätter på sina nuvarande kanalplatser.

Yles förvaltningsråd fattar beslut om förnyelsen under hösten 2016. Förvaltningsrådet inleder nu förhandsprövning om saken. I förhandsprövningen av Yles planer begärs utlåtanden från olika instanser och vem som helst kan ge ett skriftligt utlåtande om saken.

“Yle förnyar sitt tv-utbud för att public service-innehållen också framledes ska vara relevanta och intressanta för finländarna. Med förnyelsen vill Yle svara på tittarnas förändrade medievanor, eftersom webbens roll när det gäller tv-tittandet har blivit allt större. Fokuset skiftar som bäst från traditionell tv-distribution till bredband och HD”, säger Yles förvaltningsråds ordförande Kimmo Kivelä.

Planen är ett betydande steg mot publicering av tv-innehåll som en helhet - en helhet bestående av traditionella tv-kanaler och Arenan. Yles svenskspråkiga service blir starkare och mängden förstasändningar på Teema hålls på samma nivå som nu. Antalet repriser minskar. Yle Arenan får nya former, som täcker både direkta sändningar, tema-helheter och publicering av hela säsonger på en gång. Teemas och Fems innehåll finns i fortsättningen som egna helheter på Yle Arenan.

“Yle värnar om de goda innehållen. Även om tv-tittandet allt mer flyttar över till webben ser vi på samma gång till att våra tjänster på de traditionella tv-kanalerna är högklassiga. Inget av det kvalitetsinnehåll Yle producerar eller köper in blir osänt på de traditionella tv-kanalerna, även om vår utgivning och publicering fokuseras allt mer till Yle Arenan”, konstaterar Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo.

“Yles svenskspråkiga tjänster som helhet stärks. Den delade kanalplatsen ger oss möjligheter att flytta över resurser till att utveckla finlandssvenska innehåll och Yle Arenan. På det här sättet slår Yle vakt om att det svenskspråkiga innehållet finns tillgängligt också framöver oberoende av tid, plats och apparat”, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

Tv-förnyelsen görs våren 2017 om Yles förvaltningsråd beslutar så efter förhandsprövningen.

För mera information:
Kimmo Kivelä, Yles förvaltningsråds ordförande, tfn 09 4323 075
Marit af Björkesten, Svenska Yles direktör, tfn 050 3738 979
Ismo Silvo, Yles utgivningsdirektör, tfn 040 5051 924

Förhandsprövning är förvaltningsrådets lagstadgade skyldighet att utvärdera väsentliga förändringar i Yles public service. Mera information om förhandsprövning