Hoppa till huvudinnehåll

Familjeterapeuten: Kom ihåg det här om du grälar med ditt syskon

Familjeterapeuten och sjukhusprästen Ann-Sofi Storbacka
Ann-Sofi Storbacka tycker att det är viktigt att säga till om man inte orkar längre Familjeterapeuten och sjukhusprästen Ann-Sofi Storbacka Bild: Privat / Ann-Sofi Storbacka ann-sofi storbacka

När familjeterapeuten Ann-Sofi Storbacka jobbade som sjukhuspräst i Raseborg stötte hon ofta på syskon som grälade sinsemellan. Många gånger handlade grälen antingen om vården av en sjuk, gammal förälder, eller om arv.

Storbacka säger att de bakomliggande orsakerna till syskongräl på äldre dagar vanligtvis går att hitta i barndomen. Men det är inte så enkelt att man alltid kan peka på avundsjuka.

Vi har alla olika relationer till våra föräldrar

Hon menar att det vi ofta glömmer är att trots att vi vuxit upp som en familj, och trots att syskonen kanske inte har så många år mellan sig, så har vi alla olika relationer till våra föräldrar.

- Det kan hända att ena föräldern har varit sjuk eller arbetslös under en period i min barndom då jag hade behövt mera stöd och mina syskon behövde mindre stöd.

Upplevelsen av barndomen kan alltså te sig olika för olika syskon, och då kan en känsla av att ha blivit orättvist behandlad uppstå.

- Eftersom ordet avund ogärna är något man tar i sin mun, tas saken sedan aldrig till tals och då kan relationen bli infekterad.

En del gör och andra funderar

De skilda relationerna till föräldern, i kombination med att människor hanterar kriser olika, leder till att syskon börjar gräla. En kris i familjen, att en förälder eller ett av syskonen blir sjukt eller dör till exempel, är en situation då vi skulle behöva varandra allra mest, säger Storbacka. Men det är just då som vi också blir mest känsliga.

- Endel behöver tid för att fundera och analysera, och andra kavlar upp ärmarna och börjar “göra”.

Det kan vara svårt för en funderare att orka med en som gör, och den som gör kan tycka att funderaren borde göra mera. Men att vi löser problem på olika sätt är i grund och botten en bra sak enligt Storbacka.

Storbackas råd till syskon som grälar om sjuka föräldrar

  1. Det gemensamma målet är att föräldern ska må bra.
  2. Alla har en egen relation till föräldern och en egen upplevelse av barndomen.
  3. Alla har egna sätt att lösa problem.
  4. Våga säga till om du inte orkar.

Målet är gemensamt

Ann-Sofi Storbacka menar också att det är viktigt för syskon som grälar om till exempel vården av en sjuk förälder att komma ihåg att målet är gemensamt, det vill säga att föräldern ska må så bra som möjligt. Men mitt i krisen är det också lätt hänt att syskonen glömmer bort det egna måendet. Speciellt om man har valt att vårda föräldern hemma, vilket blir allt vanligare i dag.

- Vi har olika förutsättningar för att hjälpa till, en del har kanske mera på gång i sitt eget liv, medan andra har mindre.

Storbacka stöter ofta på slutkörda anhöriga som helt enkelt inte vågar erkänna att de skulle behöva hjälp, att de egna resurserna inte räcker till.

- Det finns ett svaghetsförakt i vårt samhälle i dag som är farligt, man borde se det som modigt att våga be om hjälp i stället för att lida i tysthet.

Hur ser dina syskonrelationer ut?

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP