Hoppa till huvudinnehåll

Fiske förvandlar fiskar till bleka kopior

Push up-fiskhus
Att enbart fånga de största fiskarna kan ha allvarliga påföljder på fiskarten ur en evolutionär synvinkel, visar ny forskning från Åbo universitet och Åbo Akademi. Push up-fiskhus Bild: Mikael Lindholm fiskhus

Nytt forskningsresultat tyder på att sedvanlig fisketaktik kan försämra överlevnadsmöjligheterna för fiskar. Till exempel har gösen i Skärgårdshavet krympt i storlek, och visat sig bli könsmogen fortare på grund av det aggressiva fisket i området.

Forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi har undersökt hur fiske inverkar på fiskarnas storlek och utveckling.

Att ständigt fiska de allra största exemplaren av en art förvandlar fiskarna till bleka kopior, vilket i värsta fall kan försämra deras anpassningsförmåga, visar forskningen.

Forskningsteamet använde sig av zebrafiskar som fiskades under flera generationers tid. Trots en återhämtningsperiod då fiskarna inte utsattes för fiske kunde man iaktta tydliga förändringar hos fiskbeståndet.

- Artens mångfald förtvinade när de större fiskarna avlägsnades, säger Silva Uusi-Heikkilä, forskningsledare (tutkijatohtori) vid Åbo Universitet.

Den bristande mångfalden kan ha katastrofala följder, konstaterar man. Bland annat kan det bli omöjligt för fiskbestånden att återhämta sig från utfiskning.

Forskningen publicerats i tidskriften Biology Letters.

Artikeln är rättad.

Läs också