Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill sälja nästan 100 hus

Lönnbergska fastigheten i Karis
Lönnbergska fastigheten i Karis har renoverats för stadens tekniska sektor men nu finns den på försäljningslistan. Lönnbergska fastigheten i Karis Bild: YLE/ Helena Rosenblad lönnbergska fastigheten

Restaurang Number One i Ekenäs och Tenala brandstation hör till de byggnader som staden hoppas kunna sälja. Tekniska nämnden listade över 80 objekt som överflödiga och dyra i drift.

Över 80 fastigheter som staden Raseborg inte använder och som bara kostar att underhålla finns nu på avyttringslistan. Det står klart nu när konsulterna är klara med stadens fastighetsanalys.

På försäljningslistan finns bland annat Järnmagasinet i Billnäs, Gamla biblioteket i Ekenäs och Strandparken i Karis.

För vissa krävs en planändring så att en ny ägare kan ta byggnaden i bruk för ny verksamhet. Ett exempel är Spruthuset i Ekenäs vars användningsmöjligheter har diskuterats en längre tid.

Spruthuset vid Rådhustorget i Ekenäs
Spruthuset ligger invid torget i Ekenäs. Spruthuset vid Rådhustorget i Ekenäs Bild: YLE/Malin Valtonen rené voullième,Ekenäs

Varje affär behandlas separat

Alla objekt är inte automatiskt till försäljning genast. För varje byggnad ska ett separat beslut fattas.

Jan Gröndahl vid Raseborgs stad.
Jan Gröndahl är teknisk direktör i Raseborg. Jan Gröndahl vid Raseborgs stad. Bild: Yle/Kaia Paukku raseborgs stad,Snappertuna

- För att kunna sälja ska vi först få godkänt och grönt ljus både från koncernsektionen och stadsstyrelsen. Det är omöjligt att slå fast någon exakt tidtabell för hur ärendet avancerar, förklarar Jan Gröndahl, teknisk direktör i Raseborg.

Tekniska nämnden godkände i tisdags enhälligt fastigheternas indelning i så kallade portföljer. Det finns en grupp hus som behöver repareras eller utvecklas medan en annan grupp fastigheter hyrs ut eller avyttras.

Det är tyst i buffén på Ramsholmen.
Ramsholmens byggnader är bara i sporadisk användning. Det är tyst i buffén på Ramsholmen. Bild: YLE/Malin Valtonen danspaviljongen,Ekenäs

Portföljer för olika åtgärder

Den fastighetsvisa portföljsindelningen ligger som grund för kapitalhyran i budgetupplägget för 2017. Den styr också försäljning, planläggning och ändring av användningsändamål samt ansvarfördelningen när det gäller utvecklingsåtgärder.

- Principen är att göra sig av med fastigheter som staden Raseborg inte behöver eller har någon verksamhet i. Det är dyrt att ha byggnader som står tomma men ändå ska underhållas, förklarar Gröndahl.

I vissa fall kan det röra sig om byggnader som är i dåligt skick och ska rivas för att marken behövs för andra ändamål.

Idrottspaviljongen i Svartå, den gamla besiktningsstationen i Ekenäs och magasindelen av Number One här till de byggnader man planerar riva.

Endel fastigheter kan ha potential också för stadens räkning men behöver åtgärdas och utvecklas.

Restaurang No1 i Norra Hamnen
Restaurangdelen av Number One ska säljas, magasinet rivas. Restaurang No1 i Norra Hamnen Bild: Yle/ Minna Almark number one,Ekenäs

En spelöppning för föreningar

Raseborg har länge planerat att göra sig av med fastigheter som bara innebär utgifter för staden. Försäljningen torde ändå inte vara någon större guldgruva, bedömer Jan Gröndahl.

- Vi blir inte rika av att sälja. Den ekonomiska nyttan kommer av att slippa underhållskostnaderna.

Då det gäller hus där olika föreningar eller tredje sektorn hållit till finns det nu goda förhandlingsmöjligheter.

- Vi ser fram emot att diskutera med aktörerna om nya lösningar. Det här är att se som en spelöppning från stadens sida, säger tekniska direktören Jan Gröndahl i Raseborg.

Svartå filialbibliotek i Askersgården.
Askersgården i Karis finns också på listan. Svartå filialbibliotek i Askersgården. Bild: YLE / Pia Santonen askersvägen

Försiktigare i framtiden

Hur ska då staden i framtiden undvika att skaffa sig fastigheter som är svåra eller omöjliga att sälja?

- Genom mycket noggrann behandling och utvärdering av om det lönar sig att bygga nytt eller köpa. Huvudprincipen är att vi ska koncentrera stadens verksamhet i befintliga byggnader, understryker Jan Gröndahl.

Det gäller också att komma åt dilemmat med ett bokföringsvärde som ofta är högre än försäljningsvärdet för en fastighet och i slutänden ger minus i kassan.

- Det är ett problem i flera kommuner. Vi kan välja att göra en medveten förlust men också här handlar det om att ta ett fall i taget. Försäljningssumman bör alltid jämföras med driftskostnaderna.

Fastigheter som staden vill sälja

Karis:

Köttkontrollen
Lönnbergska fastigheten
Askersgården
Gruppfamiljedaghemmet i Bäljars
Sannäs lågstadieskola med tillhörande egnahemshus och liderbyggnad
Strandparken
Lagmansstrand
Klockars daghem
Bäljars motorhall
Ekkulla
Transformatorn

Pojo:

Järnmagasinet i Billnäs
Villa Stoltze
Gamla svenska folkskolan i Pojo
Gumnäs tjänstemannahus
Kuovila skola
Gumnäs gård
Björkkulla
Ramskulla depå med byggnader
Gumnäs ladugård och festplats
Forsby ungdomslokal

Ekenäs:

Nya bastun, bostadshuset och tegelhuset på Sjöformansgatan
Number One, restaurangdelen
Gamla radiohuset (Långgatan)
Nya radiohuset
Villa Ormnäs
Socialkansliets byggnader på Gustav Wasas gata 10
Gamla biblioteket, Raseborgsvägen 6-8
Spruthuset
Bromarf brandstation
Bromarv hälsogård
Bromarv museibyggnad
Bromarfhemmet
Sommarö båtvarv
Tunabo daghem
Tenala brandstation
Tenala för detta kommunkansli
Box butik
Tovö båtvarv, bastu, stuga, med flera
Ramsholmens byggnader

Läs också