Hoppa till huvudinnehåll

Unikt projekt i Åbo centrum - trähus flyttas stock för stock

Ett ovanligt husprojekt pågår i centrum av Åbo. För tillfället flyttas nämligen ett gammalt trähus stock för stock vid Allégatan, nära Rosenkvarteret. Flytten är ingen lätt uppgift och därför har planeringsarbetet pågått redan länge.

- Vi inledde det aktiva planeringsarbetet redan för ett år sedan. Men till det här planeringsarbetet ingick allt, också nybygget, berättar projektutvecklingschef Lari Mallius vid byggbolaget Hartela.

Det är den tidigare rådgivningen på Mellangatan som monteras ner stock för stock. Huset, som är från 1887, flyttas tillfälligt till ett lager.

Det andra vita trähuset från 1850-talet som finns på tomten och som vetter mot Allegatan ska också flyttas i vinter. Det huset är så mycket mindre att man kan lyfta hela huset och flytta det tillfälligt på andra sidan tomten under byggarbetena.

Hus från 1800-talet som ska flyttas i Åbo.
Huset från 1850-talet flyttas som sådant undan byggarbetena till andra sidan av tomten. Hus från 1800-talet som ska flyttas i Åbo. Bild: Yle/ Nora Engström allégatan

Stor försiktighet krävs

Museicentralen har också deltagit i planeringsarbetet.

- Vi har förhandlat om hur de här trähusen ska flyttas så att båda parterna är nöjda. Alltså så att Museiverket kan vara säker på att det kulturhistoriska värdet inte förstörs medan vi måste fundera på hur det här kan genomföras rent tekniskt, fortsätter Mallius.

Hus monteras ner på Allegatan i Åbo.
Hus monteras ner på Allegatan i Åbo. Bild: Yle/ Nora Engström mellangatans rådgivning

Arbetet kräver eftertanke och försiktighet då man måste se till att inget förstörs under projektets gång.

Höghus byggs på tomten

Ett höghus på sex våningar ska byggas på tomten, och också en underjordisk parkering. Därför måste trähusen flyttas bort tillfälligt.

Enligt Hartela, som genomför arbetet, är det här ett unikt projekt i Åbo.

- Min uppfattning är att man inte tidigare har fått tillstånd för något sådant eller att man skulle ha flyttat ett skyddat hus stock för stock på det här sättet. Hela hus har flyttats till ett nytt ställe eller tillfälligt ur vägen, säger Mallius.

Byggarbetare på taket på hus, som monteras ner och flyttas i Åbo.
Byggarbetare på taket på hus, som monteras ner och flyttas i Åbo. Bild: Yle/ Nora Engström åbo

De båda trähusen flyttar tillbaka då arbetet på tomten är klart. Då ska båda husen restaureras.

- Det större huset byggs tillbaka stock för stock om ett år, alltså nästa höst. Samtidigt grundsaneras huset så, att det gamla finns kvar. Det byggs upp med samma delar som nu, säger Mallius.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland