Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler män råkar ut för anonymt våld - hög tröskel att prata om det

Två män sitter på en parkbänk i Helsingfors.
Tröskeln för män att tala om våldet de råkat ut för betecknas vara hög. Skamkänslorna är starka Två män sitter på en parkbänk i Helsingfors. Bild: Yle/Anna Savonius män,parker

Att bli nerslagen på gatan av en okänd förövare kan lämna djupa spår för en lång tid framöver. Det finns ett uppenbart behov av samtal och stöd, eftersom våldsstatistiken visar att över hälften av finländska 15-åriga unga män har upplevt våld eller hotats med våld.

- Det är svårt att få hjälp och bli sedd, vittnar Timo, som vi rapporterat om vid Yle Nyheter.

Föreningen Miessakit som har som sin uppgift att värna om män och deras välmående ur olika perspektiv har startat ett trespråkigt projekt med avsikt att hjälpa män i egenskap av våldsoffer, ett hittills undanskymt område. Förövaren, en man, ofta i förhållande till sin familj, har däremot ofta ventilerats.

Hjälp också på svenska

Projektkoordinator Tommi Sarlin berättar att projektet "Väkivaltaa Kokeneet Miehet"( Män som upplevt våld) verkar på tre språk, finska, svenska och engelska.

- De som får delta erbjuds personligt, konfidentiellt och gratis samtalsstöd fem gånger och sedan gruppsamtal 10 gånger med andra män som haft liknande upplevelser om våld.

Perspektivet - män som offer för våld (ofta utfört av andra män) - är ett relativt nytt forskningsområde, eftersom det delvis upplevs som tabu att prata om det.

Om män ges en möjlighet att prata om våld med andra män så griper de nog chansen.― Tommi Sarlin

- Skammen kommer in här, skammen av att inte vara "tillräckligt man" och kunna försvara sig, säger Sarlin. Samtidigt kan upplevelserna inge både psykiska problem, ångest och rädsla en lång tid framöver, vilket vårt fall visade. "Timos" upplevelser präglade vardagen ännu sju år senare.

- Över sjuttio procent av de drabbade männen har inte överhuvudtaget berättat om våldet de utsatts för för någon, fortsätter Sarlin. Därför är det viktigt att nå dem och fråga hur de mår och vilka symtom de har av händelsen.

Enligt Sarlin griper män nog chansen att prata, om de får den, särskilt om motparten är en annan man.

Största delen av våldet är anonymt och sker på gatan. Men vid Miessakit är man också intresserad av psykiskt våld män upplever - och sexuellt våld, som fortfarande är väldigt tabubelagt.

- Vi vet att var fjärde man med psykiska problem, också schizofreni, har upplevt sexuellt våld

Tommi Sarlin är kognitiv terapeut och projektkkordinator vid Miessakit.
Tommi Sarlin är projektkoordinator vid föreningen Miessakit. Tommi Sarlin är kognitiv terapeut och projektkkordinator vid Miessakit. Bild: Yle/Anna Savonius tommi sarlin,terapeuter,kognitiv terapi,psykiskt våld,våldsbrott

Miessakit öppnar också en nätenkät för att hitta män som kan berätta om sina upplevelser och få en möjlighet att delta i projektet.

- Vi vädjar också till dem som känner sig manade att höra av sig. Vi behöver män ur alla samhällsklasser i projektet, säger Sarlin. Projektet är treårigt och kommer att utmynna i en rapport om erfarenheter och resultat.

Du kan också ta kontakt med X3M som gärna följer upp temat "Vi måste tala om våld mot män"

Läs mera:

Vi måste tala om våld mot män

Mer än hälften av den manliga befolkningen i Finland uppger att de någon gång under sitt liv utsatts för våld. Många förblir tysta om det, speciellt om det gäller våld i parrelationer. Statistiken visar att av utsatta män är det upp till 65 procent som aldrig berättar det för någon eller anmäler brottet. Det är dags att sluta tiga.

När det gäller våld mot män är gärningsmannen ofta okänd.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP