Hoppa till huvudinnehåll

Polen just nu: Diskuterar totalt abortförbud

Demonstration i Warszawa till stöd för aborter
Demonstration mot totalförbud av abort utanför sejmen i Warszawa. Demonstration i Warszawa till stöd för aborter Bild: Yle/Gustaf Antell abort,demonstration,jämställdhet

Det polska parlamentet började på torsdagen behandla ett förslag om att helt och hållet förbjuda abort. Motståndare till lagförslaget tror att ledamöterna sjukskriver sig för att inte behöva rösta ja eller nej.

Incest, grov våldtäkt eller om graviditeten hotar mammans liv är inga anledningar till abort, menar gruppen bakom lagförslaget.

De polska kvinnorättsorganisationerna jobbar hårt för att stoppa det nya förslaget, men också de tror att det kan godkännas av det polska parlamentets underhus sejmen.

- Vårt mål är att den konservativa regeringen förstår att ett totalförbud kan kosta dem politiskt, säger den kända liberala politikern Wanda Nowicka, tidigare vice-talman i sejmen.

Sejmen diskuterade lagförslaget på torsdagen och fortsätter på fredag, då ledamöterna också väntas rösta för att godkänna, förkasta eller skicka det på remissrunda.

Mänskan börjar vid befruktningen

En sen eftermiddag på den lilla plattformen vid metrostationen Centrum i mitten av Warszawa rusar tusentals mänskor förbi, de flesta på väg hem från jobbet.

Mitt i står en grupp på fem personer med jättestora bilder på blodiga foster. De säger att bilderna föreställer helt vanliga offer för det mord abort är.

- Vi kan inte ta risken att vi dödar en person och det enda sättet att inte ta den risken är att inte döda en person, förklarar Anna Kiljan från Fundacja Pro - prawo do życia organisationens logik. (Varning för obehagliga bilder på deras webbsidor.)

Fundacja Pros mål är att förbjuda alla aborter, precis alla.

Redan idag har Polen så restriktiva abortlagar att 95 procent av alla lagliga aborter utförs i fall där fostret lider av Downs syndrom.

Det är ovanligt med aborter för att moderns hälsa är allvarligt hotad eller för att graviditeten är en följd av våldtäkt eller incest. Trots att sådana aborter i princip är lagliga är många läkare rädda för att utföra dem.

Läkare, gynekologer eller sjukhuspersonal som utför en abort kan bestraffas med böter eller fängelse om det kommer fram att aborten inte var nödvändig. Dessutom förekommer det hot och uttalat hat riktat mot dem som deltar i en abort, precis som i USA.

- Vårt lagförslag tillåter förstås att kvinnan får vård om graviditeten eller förlossningen hotar hennes liv, säger Kiljan. Till och med om det kan betyda att barnet dör.

Anna Kiljan från Fundacja Pro - prawo do życia
Anna Kiljan anser att också ett litet foster är lika mycket värt som kvinnan. Anna Kiljan från Fundacja Pro - prawo do życia Bild: Yle/Gustaf Antell anna kiljan,Polen

Men inte ens om mamman är döende accepterar Kiljan att fostret aborteras.

Var sjunde person (14 procent) i Polen stöder ett totalförbud av aborter, men det finns vissa gradskillnader i hur totalt ett sådant förbud är.

Drygt två tredjedelar stöder nuvarande abortlagar, som redan nu är Europas mest restriktiva.

I EU har bara Irland liknande lagar.

Beroende av opinionsundersökning varierar stödet i Polen för en liberal abortlagstiftning i samma anda som den vi har i Finland. De oftast citerade siffrorna rör sig mellan 14 procent och 22 procent.

Kontor för abortmotståndare
Kiljan på organisationen Fundacja Pro - prawo do życias kontor Kontor för abortmotståndare Bild: Yle/Gustaf Antell Abortfrågan,Polen,abort

Trenden går mot ett mer konservativt förhållningssätt till aborter. Också ungdomarna är mer negativa än för några år sedan.

Vi talar här om filosofiska och antropologiska argument på båda sidor.― Joanna Różyńska, expert på bioetik

Enligt Joanna Różyńska, doktor i bioetik och biojuridik vid universitetet i Warszawa, går det inte att säga att den ena ytterligheten i sig är bättre än den andra.

- Vi talar här om filosofiska och antropologiska argument på båda sidor. Är ett foster en individ med rätt till sitt liv och är det en viktigare rättighet än en kvinnas rätt att få bestämma över sitt liv?

Ur ett demokratiskt perspektiv är däremot det aktuella lagförslaget problematiskt.

I ett EU-land är det problematiskt med totalförbud

- Om vi höjer oss över de privata argumenten och diskuterar aborter på samhällsnivå, är det en helt annan diskussion, menar Różyńska. Vi talar om en lag som ska gälla alla invånare i ett liberalt och demokratiskt samhälle.

Det handlar om EU:s grundvärderingar och EU-länderna har förbundit sig till att vara inkluderande.

Ett totalförbud blir i det fallet diskriminerande mot dem som ser kvinnans rätt att bestämma över sin kropp som viktigare än ett fosters rätt till sitt liv.

Demonstrationen mot lagförslaget blev mindre än väntat

En söndag ordnar flera polska medborgar- och kvinnorörelser en demonstration utanför det polska parlamentet. Hundratals personer är på plats, många av dem med EU-flaggor i hand.

Här handlar rätten till abort helt självklart om att försvara sig mot dem som för en hård kamp mot kvinnan.

Demonstration i Warszawa till stöd för aborter
"Min slida är inte din" Demonstration i Warszawa till stöd för aborter Bild: Yle/Gustaf Antell Abortfrågan,demonstrationer (förevisningar),Polen

- Huvudproblemet är den katolska kyrkan, säger Krystyna Kacpura, chef för Federation för kvinnor och familjeplanering. Politikerna väljer åsikt utgående från vad de uppfattar att kyrkan anser, eftersom kyrkan som institution är nästan helig bland polackerna.

Kacpura tror att rädslan för kyrkan gör att många parlamentariker anmäler sig sjuka på fredag.

Då ska sejmen rösta om lagförslagets framtid, vilket betyder att de som är i plenisalen måste ta ställning offentligt.

Kvinnor förbereder demonstration
Wanda Nowicka och Krystyna Kacpura en stund innan demonstrationen mot abortförbud börjar Kvinnor förbereder demonstration Bild: Yle/Gustaf Antell jämställdhet,Abortfrågan,Polen

- Det enda vi vet är att sejmen inte kommer att rösta för en liberalisering, det vill säga på det motförslag vi kvinnorättsorganisationer har lämnat in.

Det beror på att det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa har egen majoritet i parlamentet.

Kacpura och Nowicka hör till dem som tillsammans har utformat det så kallade liberala motdraget. Enligt det förslaget ska en kvinna ha fri tillgång till abort under graviditetens första tolv veckor. Det ska vara lättare att få tillgång till preventivmedel och samhället ska satsa på en god sexualundervisning.

I fall av våldtäkt ska abort tillåtas till den 18 veckan, om fostret bär på en skada eller ett handikapp kan abort ännu utföras fram till den 24 veckan.

Det är mammorna, inte papporna, som tar barnen till kyrkan på söndagarna.

Men Lag och rättvisa vet att de förlorar många kvinnors röster om aborter totalförbjuds.

Också den katolska kyrkan vet att den kan förlora kvinnliga medlemmar om aborter förbjuds helt och hållet.

På nätet sprids en video som visar hur kvinnor stiger upp och lämnar en kyrka i samband med att prästen börjar tala om kyrkans negativa inställning till aborter.

- Det finns ledare inom kyrkan som har påpekat att det är mammorna, inte papporna, som tar barnen till kyrkan på söndagarna, säger Kacpura.

Politikerna vill inte ta beslut

Precis som Wanda Nowicka tror också Kacpura att kampen om abortens framtid kan bli en lång process.

- Vi har frågat alla parlamentariker hur de kommer att rösta, säger Kacpura. Väldigt många säger att de kommer att försöka skicka förslaget ut till kommittéer, utskott och remissrundor, allt för att skuffa problemet framåt.

Med tanke på att Polens regering för tillfället är mer konservativ än någonsin förut, skulle det vara en seger för dem som kämpar för mindre strikta abortlagar.

Varje år genomgår närmare 150 000 polska kvinnor en abort. Nästan alla utförs illegalt eller utomlands.

Färre än 2 000 legala aborter utförs i Polen per år.

Läs också