Hoppa till huvudinnehåll

Vi måste tala om våld mot män

Anonym ung beter sig våldsamt bakom en glasvägg.
Många män utsetts för våld men berättar aldrig om det Anonym ung beter sig våldsamt bakom en glasvägg. Bild: Yle / Peter Sjöholm mobbare

Mer än hälften av den manliga befolkningen i Finland uppger att de någon gång under sitt liv utsatts för våld. Många förblir tysta om det, speciellt om det gäller våld i parrelationer. Statistiken visar att av utsatta män är det upp till 65 procent som aldrig berättar det för någon eller anmäler brottet. Det är dags att sluta tiga.

När det gäller våld mot män är gärningsmannen ofta okänd. Endast i ett av fyra fall känner offret gärningsmannen. Även gatuvåldet ökar i Finland och då är det främst män i åldern 15 till 25 som drabbas.

Våld mot män sker även i hemmet. Av de 292 anmälda fallen av grovt våld eller mordförsök i hemmet var män offer i 147 av fallen, men mörkertalet antas vara stort. De här siffrorna gäller både för psykiskt och fysiskt våld.

Har du blivit utsatt för våld? Dela med dig av din berättelse anonymt