Hoppa till huvudinnehåll

Biobränsle väntas bli vanligare inom flygtrafiken - koldioxidutsläppen ska ned

Tankning av flygplan på Helsingfors-Vanda flygplats.
Tankning av ett passagerarflygplats på Helsingfors-Vanda flygfält. Tankning av flygplan på Helsingfors-Vanda flygplats. Bild: All Over Press flygbränsle,Flygbränsle

Alla flygplan som lyfter från Helsingfors-Vanda flygplats ska i framtiden kunna tankas med små mängder biobränsle. Det är målet med en ny biobränslehubb som planeras till flygplatsen.

När ett flygplan flyger med biobränsle i tanken minskar dess klimatpåverkan avsevärt. Och flygbranschen har som mål att minska de faktiska utsläppen av fossil koldioxid rejält fram till år 2050. De ska då vara bara hälften så stora som år 2005.

Men passagerarna vill oftast inte betala mer för att resa miljövänligare. Kati Ihamäki som är chef för hållbar utveckling på Finnair säger att bolaget därför har valt att inte använda biobränsle för tillfället.

- Finnairs största utgift är just bränsle och det är därför ohållbart att välja ett som är tre gånger dyrare än vanligt bränsle, kommenterar hon.

Kati Ihamäki
Kati Ihamäki på Finnair. Kati Ihamäki Bild: Yle/Niklas Fagerström kati ihamäki

SAS är pionjär i Norden

Av de nordiska flygbolagen är det bara SAS som flyger med biobränsle, och endast med små mängder i en del av de plan som tankas i Oslo.

Att använda ens lite kan ändå anses vara principiellt viktigt med tanke på att minska på koldioxidutsläppen i framtiden.

- Vi måste vara med och driva på den här utvecklingen. Är man en seriös aktör så måste man ta ett aktivt ansvar, säger SAS hållbarhetschef Lars Andersen Resare.

Ny hubb för biobränsle

På Finnair anser man också att det skulle vara viktigt att börja använda biobränsle, och man planerar därför en särskild biobränslehubb till Helsingfors-Vanda flygplats, i samarbete med staten, flygplatsoperatören Finavia och oljebolaget Neste.

Den nya hubben kommer troligen att använda en billigare form av biobränsle, nämligen biodiesel, som väntas bli godkänd inom flygtrafiken ännu i år.

Biodiesel är endast omkring 50 procent dyrare än vanligt flygbränsle och går också lättare att tillverka i stora mängder.

- Målet är att alla plan som lyfter från Helsingfors-Vanda flygplats ska ha någon procent biobränsle i tanken om några år, kommenterar Ihamäki på Finnair.

För Finnairs del kan det ske redan i början av år 2018.

- Vi förutsätter ändå att staten bidrar med stöd under de första åren, tillägger hon.

Vad det konkret innebär för biljettpriserna när flygbolag börjar använda biobränsle är ännu oklart. Biljetterna behöver ändå inte bli särskilt mycket dyrare om bolagen bara använder en liten procent biobränsle i tanken.

Mer detaljer om biobränslehubben offentliggörs om ett par veckor när en statlig arbetsgrupp kommer med sin rapport om hur marknaden för alternativa bränslen kunde utvecklas.

23.9.2016 kl. 9.38: Artikeln kompletterades med information om att biobränsle alltså minskar på de fossila utsläppen.