Hoppa till huvudinnehåll

Ingå får ett ekologiskt bostadsområde

Fritidsbostadsmässan i Kalajoki 2014
Ingå får kanske ekologiska bostäder på Västerbrinken. Fritidsbostadsmässan i Kalajoki 2014 Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist kalajoki

Företaget The Natural Building Company vill bygga ekologiska byggnader nära centrum av Ingå. Fullmäktige beslöt att kommunen ingår ett markanvändningsavtal med företaget om 14 tomter på Västerbrinken.

Billnäsföretaget The Natural Building Company planerar bygga ekologiska byggnader med olika tekniker i närheten av service. Tanken är att tillsammans med Ingå kommun skapa ett högklassigt bostadsområde där man beaktar välmående i så hög utsträckning som möjligt.

Husen ska bland annat vara handikappvänliga och välplanerade, men i normal prisklass.

Eftersom byggnaderna byggs med olika teknik kan man sedan under en längre tid jämföra hur bra de olika teknikerna är.

Kommunfullmäktige godkände ett markanvändningsavtal där området utarrenderas för 40 år. Arrendetagaren har rätt att köpa en enskild tomt för 40 000 euro.

Markanvändningsavtalet kan sägas upp om man inte har ansökt om bygglov inom fem år från det att avtalet undertecknades.

Kommunen bygger kommunaltekniken i området och tomterna ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet.