Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm investerar för 45 miljoner euro

Korsholms högstadium
Korsholms högstadium ska byggas ut. Korsholms högstadium Bild: Yle/Amanda Bieber korsholms högstadium

45,5 miljoner euro. Det ska Korsholm investera under de kommande fem åren. Mycket satsas på barnen.

Utvecklingssektionen i Korsholm godkände samordningen av kommunens investeringsprogram på torsdagen.

Man satsar mycket på utbildningen: Kvevlax lärcenter, Smedsby skolcentrum och daghemmet i Solf.

Snabbare början för Smedsby skolcentrum

Det som ändrades under mötet var att man ska tidigarelägga planeringen av Smedsby skolcentrum med sex månader, till början av 2017.

VId skolcentret ska Smedsby-Böle skola, Korsholms högstadium och Mustasaaren keskuskoulu byggas ut.

Akut behov i Solf

Daghemmet i Solf är i akut behov av en utbyggnad och planeringen ska börja våren 2017.

Utöver utbyggnaden vill man renovera den del av gamla Solf skola som är byggd på 1950-talet och som nu står tom. Byggnaden är skyddad.

När den har renoverats är tanken att förskolan kunde flytta in och på det sättet lösgöra plats vid daghemmet.

Gamla Solf skola har också en del som är byggd på 80-talet och den vill man riva. Vad gäller renoveringen och rivningen ska planeringen börja 2020.

- Men utbyggnaden av daghemmet måste vi komma igång med redan under nästa år. Det är den första biten. Sen tids nog kan förskolan flytta bort, säger utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala.

I dagsläget är barnen i Solf utspridda på mindre enheter.

Korsholms utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala
Mikael Alaviitala Korsholms utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala Bild: Yle/Malin Hulkki Österbotten,Korsholm,alaviitala

Kvevlax lärcenter största investeringen

Korsholm växer och det är, som Alaviitala uttrycker det, ett positivt bekymmer. Nyligen bekräftades det att man gått om Jakobstad i folkmängd och därmed är näst störst i Österbotten.

Att bygga ut daghemmet väntas kosta kring en miljon. Smedsby skolcentrum ska landa på kring 9 miljoner.

Det största projektet under de kommande fem åren är det omdebatterade Kvevlax lärcenter. Där är helhetskostnaden för projektet med markanskaffningar och annat 11 miljoner.

Av de återstående miljonerna står utbyggandet av kommunalteknik till nya planområden för en stor del.

- Det ska byggas kommunalteknik till både bostadsområden och industriområden, säger Alaviitala.

Fler platser för äldre behövs

Något som också ökar i Korsholm är antalet äldre som behöver vård. Behovet av äldreboende och effektiverat serviceboende växer stadigt.

Man har redan börjat fundera på att på svenskt håll bygga ut Aspgården på Replot och på finskt håll Helmiina i Smedsby.

Nödvändiga investeringar

45,5 miljoner är mycket pengar, konstaterar Alaviitala. Men behoven är uppenbara och investeringarna således nödvändiga.

- Delar man upp summan på fem år blir det kring 9 miljoner per år. Men programmet är framtungt. De största summorna kommer under de tre första åren.

Under 2018 är investeringarna som störst med 13,4 miljoner.

Läs också