Hoppa till huvudinnehåll

Expert på politiskt våld: Dödsoffret vändpunkt Finland

Terrorismforskaren Leena Malkki.
Terrorismforskaren Leena Malkki. malkki

Situationen i Finland ändrades markant. Det säger forskaren i politiskt våld, Leena Malkki om dödsmisshandeln i Helsingfors nyligen. Hon säger att man redan länge stillatigande godkänt en diskurs som möjliggör politiskt våld, men att läget nu ändrats på ett avgörande sätt.

Leena Malkki vid Helsingfors universitet varnade redan för ett år sedan för att olagliga metoder i all tysthet har godkänts i Finland. Med det hänvisade hon bland annat till enskilda personers våldsdåd gentemot mot exempelvis asylsökande eller flyktingförläggningar.

Att Finska motståndrörelsen är kapabel till våld är ingen nyhet enligt Malkki. Det speciella nu är den diskussion som följt av dödsmisshandeln.

Den visar på spänningarna i det finländska samhället, sade Malkki i Yles morgonteve på lördagen.

Tilliten till politikerna sviktar

Enligt Malkki finns det ett antal metoder att motverka politiskt våld och det tysta godkännandet av det.

Bland annat är det viktigt att det politiska systemet är öppet och kapabelt att hantera medborgarnas farhågor och kanalisera missnöjet. Medborgarna bör uppleva att politikerna förbundit sig vid att skydda medborgarnas integritet och trygga samhällsordningen.

Diskussionen antyder enligt Malkki på ett oroande sätt att tilliten till politikerna sviktar. Dessutom anser hon att politikerna inte tillräckligt snabbt insåg hur man borde reagera och kommunicera kring det skedda.

Nu diskuterar politikerna om möjligheterna att förbjuda Finska motståndsrörelsen.

Malkki välkomnar funderingar kring vad man borde göra åt organisationer av den här typen. Hittills har man hos oss på sätt och vis tolererat dem. Man har ansett att deras verksamhet kommer att tyna bort, bland annat på grund av få aktiva.

- Det har funnits en viss poäng i det här, eftersom överdimensionerade motåtgärder är något som kan leda till stark radikalisering, säger Leena Malkki.

Hon anser att man samtidigt inte har poängterat speciellt kraftigt att politiskt våld inte hör hemma i vårt system.

Förbud symbolhandling

Leena Malkki säger att det inte finns några självklara råd kring när en organisation bör förbjudas och när det inte bör göras.

- Det vore inte någon exceptionellt hård åtgärd om man gick in för att förbjuda grupperingar av det här slaget. Närmast skulle det handla om en symbolhandling, säger Malkki.

I praktiken är det centrala att man klargör att organisationen i fråga är samhällsfarlig, anser forskaren.

Hon säger att det också är viktigt att gruppens ideologiska grund inte ska avgöra hur man förhåller sig till dess gärningar.

- Likadana gärningar ska få likadana följder, oberoende av vilken ideologi som ligger bakom.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes