Hoppa till huvudinnehåll

Skogen ger energi – som ett halvt kärnkraftverk

Metsä Board och Metsä Fibre i Äänekoski fotat från luften.
En stark och traditionsrik industri präglar staden Äänekoski. Metsä Board och Metsä Fibre i Äänekoski fotat från luften. Bild: © Lentokuva Vallas Oy Äänekoski,Metsäliitto,metsä fibre,Cellulosafiber

Pappersmassa är och förblir ett starkt koncept för den finländska exportindustrin. Men Metsä Fibres kommande fabrik i Äänekoski förstärker sin konkurrenskraft genom betydande biprodukter, till exempel står fabriken för 2,5 procent av Finlands elproduktion.

Det här är ett viktigt sätt att nå våra mål med förnyelsebar energi
― Camilla Wikström

Två tredjedelar av jättefabriken strax utanför Äänekoskis centrum står redan klar. Det är full rulle på byggplatsen intill älven. Sida vid sida med svetsare och lyftkranar, ångar produktionen på i den 30 år gamla enheten på samma område. Nytillskottet ger snart ett enormt lyft i cellulosaproduktionen, men också övriga produkter, som får allt större betydelse.

camilla wikström fabrikschef metsä fibre
Camilla Wikström, fabrikschef camilla wikström fabrikschef metsä fibre Bild: Mårten Wallendahl / Yle camilla wikström,Metsäliitto

- Cellulosan är vår huvudprodukt, för efterfrågan ökar globalt med 1–1,5 procent årligen, säger Camilla Wikström som är fabrikschef för nybygget.

Koncernen kallar Metsä Fibres nya anläggning för bioproduktsfabrik, hellre än pappersmassafabrik. Bolaget försöker på detta sätt betona det moderna och innovativa i satsningen.

- Vi framställer också tallolja, terpentin och svavelsyra för vår egen produktion samt en stor mängd energi. Det blir en viktig del av vår verksamhet. Till exempel gör vi biogas som trafikbränsle från slammet från massatillverkningen, fortsätter Wikström.

Halvt kärnkraftverk ur skogen

Trots att cellulosan utgör grunden för både verksamheten och lönsamheten även i den nya fabriken, blir elproduktionen betydande.

Metsä groups fabriksbygge i Äänekoski
Fabriken ska stå startklar hösten 2017. Metsä groups fabriksbygge i Äänekoski Bild: Mårten Wallendahl / Yle äänekoski

- Vi kommer att producera 2,5 procent av Finlands elektricitet i Äänekoski, 1,8 terawattimmar. Av det behöver vi mindre än hälften själva. Resten kan säljas till stamnätet, säger Wikström.

Det motsvarar en halv reaktor vid Fortums anläggning i Lovisa. Därför blir också Metsä Fibre en betydande aktör som energiproducent.

- Det är en viktig del av fabrikens lönsamhet. Men de förädlade produkterna har högre värde. Så ett renodlat energibolag blir vi inte, men vi är en jättestor aktör inom bioenergin i Finland, säger Niklas von Weymarn, som är forskningsdirektör på Metsä Fibre.

Morgonluft i branschen

Miljardsatsningen har många pusselbitar. På byggarbetsplatsen samsas kring 2000 arbetare från över 600 företag. Arbetet har hittills framskridit planenligt – och uppkörningen väntas ske under tredje kvartalet nästa år.

Kan man utvinna el parallellt med övrig produktion, blir det ett fiffigt koncept
― Niklas von Weymarn

Men Äänekoskifabriken är inte ensam om att tro på skogens framtid i Finland. Nu investerar flera bolag i anläggningar runt om i landet. Både pappersmassa och kartongtillverkningen får tillskott. Dessutom är flera projekt under planering. Skälet är att marknaden växer – och branschen har hittat nya former.
nilkas von weymarn, forskningsdirektör på metsä fibre
Niklas von Weymarn, forskningsdirektör på Metsä Fibre nilkas von weymarn, forskningsdirektör på metsä fibre Bild: Mårten Wallendahl / Yle niklas von weymarn

- Industrin har tvingats möblera om till följd av förändrat marknadsläge. Nu är vi i ett skede där det igen finns pengar att investera, säger Niklas von Weymarn.

Han säger att koncernen såg en obalans i ekvationen efter att gammal produktion stängts ner, både i Finland och utomlands. Nu växer efterfrågan på både kartong och pappersmassa och motiverar nyinvesteringar. Fabrikschefen tycker detta är goda bevis på att branschen vädrar morgonluft.

- Pappersbranschen tappade mark till följd av digitaliseringen då vi läser tidningar allt mindre. Men försäljningen av kartong och tissueprodukter som wc- och hushållspapper, är stabil och efterfrågan ökar, säger Wikström.

Skogen är 20% av exporten

Nyinvesteringarna kommer nu att öka virkesbehovet markant. Enbart Metsä Fibre nästan tredubblar sin användning till 6,5 miljoner kubik årligen. Trots att Äänekoskifabriken behöver importvirke ska Metsä Fibre få merparten av virket inom 150 kilometers radie.

frontlastare lämnar timmer till fabriken
Tävlingen om virket hårdnar då produktionen ökar. frontlastare lämnar timmer till fabriken Bild: Mårten Wallendahl / Yle metsä group

Att så mycket råmaterial och kunnande alltjämnt finns i landet, möjliggör en konkurrenskraftig verksamhet även i framtiden, bedömer man på bolaget.

- Värdet av skogsindustrin har varit rätt stabilt inom finländsk export: kring 20 procent . Men nu hoppas vi på ett uppsving, både inom försäljning av högre och lägre raffinerade produkter säger von Weymarn.

Pappersmassan här för att stanna

Bolaget ser nu att nya innovationer inom branschen börjar kommersialiseras. Det har stor betydelse både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Men bulkproduktion kommer att utgöra stommen för industrin under långa tider framöver, räknar forskningsdirektören.

- Nu kommer kring 10 procent av vår omsättning från nya produkter. Den nya fabriken ökar andelen till 20 procent. Den kommer att höjas på sikt. Men på kort sikt stiger andelen inte över 50 procent, utan vår huvudprodukt kommer att vara cellulosan, säger Niklas von Weymarn.