Hoppa till huvudinnehåll

Efter bilbränderna: Svenska polisens nödrop

Upplopp i Stockholmsförorten Husby
I maj 2013 antändes över 100 bilar i upploppen i Husby i Stockholm. Upplopp i Stockholmsförorten Husby Bild: EPA / Johan Nilsson husby

Allt fler poliser slutar och färre syns ute på fältet. Ändå är behovet av poliser i yttre tjänst akut - i svenska förorter brinner det så gott som dagligen.

Under en och samma kväll rapporterades om 18 bilbränder bara i Skåne. Några dagar senare råkade poliser i Bergsjön i Göteborg ut för stenkastning och fick ögonskador av laserpekare.

Polisen säger till svenska medier att bränderna är hämndaktioner för att man hade gripit några grova kriminella.

Det händer också allt oftare att ambulans och räddningspersonal inte kan ta sig fram på grund av rädsla för våld.

Carina Bäck har nyligen jobbat som polis och arbetar just nu fackligt, som ordförande för polisområde Stockholm Syd. Hon hör om kollegor som råkar ut för stenkastning så gott som dagligen.

- Det förekommer att man lurar in poliser i en situation. Man har ett efterföljande på en bil, bilen kör in i ett område där man spärrar av vägen. Och sedan kastar man sten, berättar Bäck.

- Det är klart att det är jättetraumatiskt. Får man en sten i huvudet så kan man ju faktiskt dö.

Förlorat kontrollen över vissa områden

Under de senaste åren har den svenska polisen haft särskilt svårt med rekrytering. Fler poliser slutar än de som börjar och polisskolan har varit tvungen att sänka inträdeskraven.

Dåliga löner och en allt svårare arbetsmiljö är den kritik som oftast hörs. Lönen för en svensk nyutexaminerad polis är i medeltal minst 2600 euro och 2900 euro för en polis som har varit över sex år i branschen.

- Lönen är jättedålig om man sätter den i relation till vad man får betalt för att utsätta sig. Man orkar inte återhämta sig och jobbar mycket övertid. Det är väldigt hårt att vara polis idag.

Porträttbild på polisen Carina Bäck.
Polisen Carina Bäck arbetar fackligt för att förbättra villkoren för polisen. Det har blivit mycket hårdare att vara polis idag, säger hon. Porträttbild på polisen Carina Bäck. Bild: Yle/Ingemo Lindroos sverige

Trots att det talas om polisbrist i Sverige finns det fler poliser per medborgare än i Finland.

Så problemen beror bland annat på att organisationen är dålig och för få kommer ut på fältet för att arbeta med medborgarna, enligt Carina Bäck.

Man talar till och med om att polisen har förlorat kontrollen över vissa områden. Enligt Carina Bäck handlar det till exempel om att man inte längre har samma koll på personer med brottsbakgrund, som tidigare.

"Det brinner varje vecka"

En bränd bil i Husby, Stockholm.
I Husby ser man ofta spår efter bilbränder. En bränd bil i Husby, Stockholm. Bild: Yle/Ingemo Lindroos sverige

Yle Nyheter besöker Husby, som är känt för sina kravaller för tre år sedan. Då stacks hundra fordon i brand på en och samma natt. Fortfarande har man inte blivit kvitt bilbränderna och kvarlämnade brända bilar syns i kvarteren.

- Det händer ju nästan hela tiden. Varje vecka brinner det, säger Mika-Christian Mäenpää, som är uppvuxen i Husby.

Husbybon Mika-Christian Mäenpää sitter på sin motorcykel.
Husbybon Mika-Christian Mäenpää säger att bilar bränns varje vecka i Husby - om man inte har bilen i garage är den kanske inte kvar på morgonen. Husbybon Mika-Christian Mäenpää sitter på sin motorcykel. Bild: Yle/Ingemo Lindroos bilbränder

Hur är det att bo här?

- Dagtid är det lugnt och tryggt. Många vanliga mänskor arbetar. När mörkret kommer börjar det kännas osäkert.

- Jag har min bil och motorcykel parkerade i ett garage, men jag skulle aldrig parkera utanför. Man vet inte om man har något kvar att åka till jobbet med på morgonen, säger Mäenpää.

Förakt för myndigheter

Ibland kallas de för "no go zoner" - de är ofta äldre förortsområden som styrs av andra regler än resten av samhället. Det betyder till exempel att det finns en allmän misstro mot myndigheter.

Ofta handlar det om frusterade ungdomar som saknar jobb och utbildning och dras till droghandel. Ata Hosseini jobbar som fältarbetare inom socialtjänsten i Rinkeby-Kista och träffar många frustrerade unga.

- Vissa har varit med om situationer med polisen vilket gör att de är arga fastän de inte har varit skyldiga till något. Andra kan vara aktivt kriminella, säger Hosseini. Bristen på förtroende för polisen är det stora problemet.

Porträttbild på fältarbetare i Stockholm, Ata Hosseini. I bakgrunden en grönskande innergård och höghus.
Fältarbetaren Ata Hosseini säger att det finns ett misstroende mot myndigheter, som kan vara en av orsakerna till exempelvis stenkastning mot polis. Porträttbild på fältarbetare i Stockholm, Ata Hosseini. I bakgrunden en grönskande innergård och höghus. Bild: Yle/Ingemo Lindroos ata hosseini

- Man har ganska lågt förtroende för myndigheter. Man känner sig besviken och att det är mycket som inte fungerar. Tidigare år är det mycket som har flyttat härifrån som har varit kommunalt, säger Hosseini.

Han säger att det är svårt att säga åt vilken håll utvecklingen går. Husby har inte haft kravaller på tre år nu, men:

- Generellt har våldet ökat bland ungdomarna. Senaste året har vi haft flera dödsfall ute i stadsdelen. Det är mycket gängrelaterat och så. Stenkastning har alltid funnits och kanske normaliserats.

Många Husbybor vill ha fler poliser

Hosseini tillägger att många vanliga Husbybor gillar polisen och tycker att de behöver fler poliser. Medan andra anser att lösningen finns på annat håll. Flera invånare som vi träffar anser att polisen måste bygga en relation till invånarna och synas också vid andra tillfällen än vid utryckningar.

Ett exempel på det är projektet "Människan bakom uniformen", som har genomförts i flera svenska förorter. Det går ut på att ungdomar får träffa och samtala med polis- och räddningspersonal för att få insikt i deras jobb.

- Det är ett sätt att arbeta. Men jag tror att det behövs flera saker. Man måste skapa flera förutsättningar för utbildning och jobb för medborgarna här ute, säger Hosseini.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes