Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgsfullmäktige godkände äntligen förvaltningsstadgan

Stadsfullmäktiges möte 11.4.2016.
Måndagens fullmäktigemöte, som inleddes klockan 19, tog slut vid 20.30-tiden (arkivbild). Stadsfullmäktiges möte 11.4.2016. Bild: Yle/Tove Virta fullmäktigeförsamlingar,stadsfullmäktige,tom simola,Raseborg,Västnyland

Det krävdes en kaotisk diskussion, en uppläxning, sex styrelsemöten, fyra fullmäktigemöten och okänt antal gräl i kulisserna för att Raseborgsfullmäktige nu äntligen skulle godkänna pappersbunten som ska styra beslutsfattandet i staden, förvaltningsstadgan.

Den här måndagen (26.9) lyckades Raseborgs fullmäktige äntligen klubba igenom förvaltningsstadgan som seglat på i stadsstyrelsen och i fullmäktige många gånger. Efter ett kaotiskt möte förra måndagen (19.9) var den här måndagens möte inte alls lika yrt.

Tom Simola
Stadsdirektör Tom Simola har varit frustrerad på den tröga processen. Tom Simola Bild: Yle/ Christoffer Westerlund tom simola,Raseborg

Redan i juni var stadsdirektör Tom Simola frustrerad över att politikerna inte lyckades enas om förvaltningsstadgan och förra veckan blossade frustrationen igen upp då fullmäktige måste ajournera mötet eftersom det drog ut på tiden. Då hade stadgan behandlats i stadsstyrelsen sex gånger och i fullmäktige tre gånger.

Men nu blev det fjärde fullmäktigemötet gillt. För en vecka sedan diskuterade man stadgan i tre timmar, den här gången då man fortsatte diskuterade fullmäktige under en dryg timmes tid innan allt var klappat och klart.

Större enighet av förra veckans uppläxning?

SFP:s Mikael Borgman sade under kvällens möte att fullmäktige förra veckan blev beskyllt för beslutsångest, men att det var på sin plats - SFP hade tagit åt sig och lyckats ena sig bättre. Borgman syftade på Simolas uppläxning av ledamöterna förra måndagen då stadsdirektören beskrev situationen som ett stort skådespel.

Harry Yltävä (Vf) kallade förra måndagens möte för kaotiskt och undermåligt.

Den här gången valde stadsdirektören att inte kommentera något alls under fullmäktigemötet.

Miljövård och byggnadstillsyn väckte diskussion

Nu var diskussionerna inte lika många och detaljerade. För att få allt godkänt behövdes ändå ytterligare fyra omröstningar.

Än en gång var det tekniska sektorn som väckte mest debatt.

En del av diskussionen handlade om rimligheten i att samma organ både ska sköta och övervaka ärenden.

Den gröna gruppen föreslog att miljövården och byggnadstillsynen inte ska höra till stadsplanerings-, mätnings- och miljöavdelningen utan att de istället skulle finnas under koncernsektionen.

- Men hur kan man bereda ärenden som man själv borde övervaka om de är under samma tak, frågade De grönas Marko Reinikainen.

Hur kan man bereda ärenden som man själv borde övervaka?― Marko Reinikainen, De gröna

Harry Yltävä (Vf) stödde De grönas förslag att lyfta ut miljö- och byggnadsförvaltningen ur tekniska sektorn och också han undrade över lagligheten.

- Precis så som socialombudsmannen inte heller lyder under grundtryggheten eftersom hon övervakar den, sade Yltävä och påpekade att förslaget skulle vara i linje med vad den biträdande justitiekanslern anser.

Fullmäktigeförsamlingen köpte ändå inte resonemanget och röstade ner förslaget med 32-8.

Båda SFP-förslagen gick igenom

Speciellt SFP-gruppen verkade ha enats om två andra förslag som klubbades igenom med god marginal.

SFP-gruppen kom genom Borgman in med en formulering att "tekniska nämnden ansvarar för hela tekniska sektorns budget och personal förutom för byggnadstillstånd och miljövård. "

Omröstningen slutade med att SFP:s förslag vann med ett understöd från 26 ledamöter medan beredningens förslag fick 14 röster.

SFP:s andra förslag var att mätningen och fastighetsbildningen flyttas från det som var tänkt att bli mätnings-, planläggnings- och miljöavdelningen. Mätning och fastighetsbildning ska istället placeras under samhällstekniska avdelningen. Röstningen blev 28-12.

Styrelsen gör de så kallade tekniska ändringarna i förvaltningsstadgan som ändringsförslagen gav upphov till.

I juni beslöt fullmäktige att antalet sektorer minskar från fem till fyra, det vill säga sektorn för koncerntjänster, bildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn och tekniska sektorn. En ny viktig avdelning blir också stadsutvecklingsavdelningen.

Förvaltningsstadgan är det dokument som styr beslutsfattandet i staden.

Läs också