Hoppa till huvudinnehåll

Skäl att kolla vätskan i jordvärmepumpen

Jordvärmepump (t.h.)och oljepanna (t.v).
Man bör använda etanol och inte metanol i jordvärmepumpens energibrunn. Jordvärmepump (t.h.)och oljepanna (t.v). Bild: Yle/Minna Almark jordvärmepump

Har du nyligen låtit installera jordvärme? Vätskan i ditt jordvärmesystem kan vara skadlig för miljön.

Med den varningen går Lovisa stad ut på sin webbplats.

Bakgrunden till varningen är att ett företag istället för en etanolbaserad värmebärare har sålt en metanolbaserad värmebärare till installatörer av jordvärmesystem mellan åren 2012 och 2015.

Den felaktiga vätskan har installerats i energibrunnar på mer än 1 000 fastigheter i Finland.

- Vi vet inte med säkerhet om det i Lovisa finns hushåll som installerat jordvärme med metanolbaserade värmebärare, men vi beslöt att för säkerhets skull gå ut med varningen, säger miljövårdsinspektör Maud Östman vid Lovisa stads miljövårdsbyrå.

Polisen utreder

Som bäst utreder polisen fallet på begäran av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. I polisens förundersökning har det framkommit att fel vätska har levererats till flera företag som monterar jordvärmeanläggningar på olika håll i landet.

Att installera ett jordvärmesystem kräver sedan 2011 tillstånd. Har man då därmed koll på vilken typ av jordvärmeaggregat som installeras och vilka kemikalier som används?

- I de bygglov och åtgärdstillstånd vi behandlar, kan vi se varumärket på de kemikalier som används i jordvärmeaggregatet. Också miljövårdsbyrån brukar ge ett utlåtande i samband med processen och då brukar vi sätta som villkor att det bör vara en kemikalie som inte belastar miljön, säger Östman.

Många felaktigheter

På rak arm kan Östman inte säga om det i Lovisatrakten finns system där man använt fel slag av kemikalier då man installerat jordvärmesystemet.

Det är i alla fall nu skäl för hushåll med jordvärme att kolla vilken typ av vätska man använder sig av.

Den felaktiga vätska som sålts, är en blandning av etanol och isopropanol och har namnet Eurolpro.

Företaget som levererat produkten, har inte försett den med någon varningsetikett. Dessutom har företaget som sålt kemikalien bifogat ett säkerhetsdatablad som gäller en betydligt mindre farlig kemikalie.

Grundvattenfarligt

Metanol kan medföra hälsorisker om den hamnar i grundvatten som används som hushållsvatten. Hälsorisker är också möjliga om värmebrunnens hela vätskemängd läcker ut i miljön i närheten av en brunn för hushållsvatten eller i ett grundvattenområde.

Grundvattnet kan förorenas också av ett läckage som pågår en längre tid.

Säkerhets- och kemikalieverket uppmanade i juni 2015 företaget som sålt metanolbaserad värmebärare till installatörer av jordvärmesystem att dra tillbaka redan sålda kemikaliepartier från leveranskedjan.

Läs också