Hoppa till huvudinnehåll

Tuffa ekonomiska tider för VNF

studerande kommer ut från västra nylands folkhögskola
Studerandena har blivit allt färre med åren. studerande kommer ut från västra nylands folkhögskola Bild: yle/monica slotte-wallenius västra nylands folkhögskola

Västra Nylands folkhögskola (VNF) har en ansträngd ekonomi. VNF ber därför medlemskommunerna om 80 000 euro i finansieringsstöd för år 2017.

VNF hoppas också på stöd för driften under åren 2018-2019.

Färre elever

Antalet studerande vid VNF har minskat under de senaste åren. I år är de 105 medan de år 2015 var 135. Ungefär 45 procent kommer från medlemskommunerna.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Hangö betonar att VNF borde anpassa sin verksamhet så att medlemskommunerna inte blir tvungna att betala extra avgifter.

Hangö har i medeltal haft 2,5 studerande vid VNF år 2016.

Väntar på utredning

Sektionen hoppas att utredningen om ett fördjupat samarbete mellan folkhögskolorna i södra Finland skulle bli klar. Då skulle den långsiktiga planeringen för folkhögskolan och ägarkommunerna underlättas. Utredningen är inne på sitt femte år.

Det är i sista hand Hangö stadsstyrelse som ska ge stadens utlåtande om ekonomiplanen till Västra Nylands folkhögskola.

VNF:s medlemskommuner är Raseborg, Hangö, Grankulla, Esbo, Vanda, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

VNF:s styrelse behandlar nästa års budget 12.10. De åtta ägarkommunernas samkommunstämma tar ställning till budgeten 31.10.

Läs också