Hoppa till huvudinnehåll

Åboland tar stora risker inför hälsoreformen

Kafferummet i kimito hvc
Kimito hälsostation behöver renoveras och byggas ut, men det finns inga garantier för att huset blir sådant att landskapet vill hyra det i framtiden. Kafferummet i kimito hvc Bild: Yle/Monica Forssell kimito hälsostation

Hur länge kommer kommunernas nuvarande hälsocentraIer och äldreboenden att finnas kvar efter social- och hälsovårdsreformen?

Då reformen träder i kraft 2019 hyr landskapen alla kommuners hälsocentraler, äldreboenden och andra vårdinrättningar i minst tre år. Men ingen vet ännu hur det kommer att gå med fastigheterna efter det.

I Kimitoön ska kommunfullmäktige ännu diskutera en renovering av Kimito hälsostation, medan man i Houtskär nyligen inledde arbetet med att bygga en ny hälsostation.

Antti Parpo: Kimitoön bör inse riskerna med en jättesatsning på Kimito hälsostation

Det finns en risk för att Kimito hälsostation inte blir sådan att landskapet vill hyra den i framtiden. Det säger Egentliga Finlands förändringsdirektör Antti Parpo apropå Kimitoöns planer på att renovera och bygga ut Kimito hälsostation.

- Nu då vi inte ännu vet vilka tjänster lagen om valfrihet kommer att omfatta så vet vi inte heller hurudana byggnader det lönar sig för oss att bygga. Nu ska Kimitoön bygga och renovera och det finns en viss risk att byggnaden inte riktigt passar för det slag av servicestruktur som det i Finland kommer att finnas i framtiden, säger Antti Parpo.

Antti Parpo.
Antti Parpo. Antti Parpo. Bild: Yle/Linus Hoffman antti parpo

Parpo leder förändringsarbetet inom social- och hälsovård i Egentliga Finland. En del av vårdreformen handlar om att invånarna i framtiden ska kunna välja vårdproducenter själva inom den offentliga, privata eller tredje sektorn.

Vad det här betyder i praktiken vet inte heller Antti Parpo men i november är det meningen att utkastet till regeringens proposition gällande valfriheten skickas på remiss och då torde åtminstone en del frågetecken rätas ut, tror Parpo.

- Jag har inte hört om att någon annan kommun i Egentliga Finland skulle ha något lika stort projekt på gång som Kimitoön. Min uppfattning är att ganska många andra, både inom den offentliga och privata sektorn nu väntar på regeringens riktlinjer om valfriheten.

”Finns inga garantier att landskapet hyr fastigheterna”

Parpo vill inte ta ställning till om det lönar sig för Kimitoön att i det här skedet satsa så stort på Kimito hälsostation men han påpekar att politikerna bör vara medvetna om att det inte finns några garantier för att landskapet hyr fastigheten för mer än tre eller max fyra år efter att vårdreformen träder i kraft.

Kimitoöns kommunfullmäktige sammanträder i dag till ett extra möte om Kimito hälsostation. Det finns planer på att renovera och förstora hälsostationen men istället för 4,1 miljoner euro beräknas det hela nu kosta 4,4 miljoner euro på grund av det planerade arkivutrymmet. För att förverkliga renoveringen behövs det alltså ett tilläggsanslag på 350 000 euro, varav merparten ändå går åt till det planerade arkivet.

Kimito hälsostation
Kimito hälsostation. (Arkivbild) Kimito hälsostation Bild: Yle/Monica Forssell hälsocentral

I tekniska nämnden stötte tilläggsanslaget på patrull då Fri samverkan och Socialdemokraterna först föreslog en bordläggning och sedan att anslaget höjs till 5 miljoner euro.

Ett par timmar före fullmäktige sammanträder på tisdag behandlar Kimitoöns kommunstyrelse ärendet.

Houtskärs hälsostation byggs i grevens tid

Inom social- och hälsovården i Pargas fanns långtgående planer på att läkarmottagningen i Houtskär skulle dras in, men tack vare envisa lokalpolitiker och ett intensivt lobbande byggs nu istället en ny hälsostation.

- Det är livsviktigt med läkare här, säger Houtskärsbon Maria Tainio. Om läkaren far härifrån, så flyttar jag också. Det är så viktigt för en människa som är 75, för om man inte får hjälp så måste man flytta tillbaka till fastlandet.

Maria Tainio.
Maria Tainio. Maria Tainio. Bild: Yle/Linus Hoffman maria tainio

Framtiden för hälsovården i Houtskär har diskuterats i flera år. Pargas stad har velat spara pengar inom hälsovården, man har haft problem med att hitta vikarier till hälsostationen, i fjol drogs beredskapen under veckosluten in, och för ett par år sedan kom förslaget att Houtskärsborna ska besöka läkaren i Korpo i framtiden, ett förslag som ändå inte godkändes.

Viktigt med byggstart innan social- och hälsovårdsreformen

Enligt såväl fastighetschef Seppo Pihl vid Pargas stad som fullmäktigeledamoten Christer Friis (SFP) var det viktigt att inleda bygget innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

- Det är i grevens tid, säger Friis. Hade bygget fördröjts med ett till ett och ett halvt år så skulle vi nog ha fått se i månen efter en ny hälsostation. Man vet inte vad det nya för med sig, och om vi då skulle ha haft gamla utrymmen hade risken varit stor för att vi skulle ha fått nöja oss med något minimalt. Det är nog i sista ögonblicket som det här byggs.

Houtskärs nya hälsostation började byggas i september 2016.
Houtskärs nya hälsostation byggs invid Fridhem. Houtskärs nya hälsostation började byggas i september 2016. Bild: Yle/Linus Hoffman houtskärs hälsostation

Den nya hälsostationen byggs som bäst invid äldreboendet Fridhem. Det gamla hälsogården är i dåligt skick, och den ansågs inte värd att renovera längre. Men det är många som sörjer att man gör sig av med den, för den finns på ett bra ställe, ute på Vitteludden.

- Jag tycker att den gamla borde ha passat, säger Folke Österberg. Hit kommer man med båt när man vill, och man kommer lätt ända fram med rullstol, annars måste man ha bil.

- Det är en försämring om man tänker på dem som bor på öar året om och som kommer hit med båt, säger Jan Gräsbeck. Man får lov att komma med bil till Fridhem. Det är ju klart att man kan gå härifrån [båtbryggan], för det är ju inte mer än en kilometer, men är man gammal och trött och sjuk så är det inte så bra.

Jan Gräsbeck.
Jan Gräsbeck. Jan Gräsbeck. Bild: Yle/Linus Hoffman jan gräsbeck

Men placeringen av den nya hälsostationen invid Fridhem kommer att kunna ge synergieffekter i framtiden.

- Nog blir det väl bra på ett vis, då läkaren finns på plats också vid äldreboendet, anser Inga Österberg.

- Lite vemodigt känns det att lämna det gamla stället, men man får se det från den goda sidan, säger skärgårdsläkaren Nina Alopaeus. Vi är närmare Fridhem, vi kan koncentrera allt dit, och kanske kan verksamheten där aktiveras mera när vi alla är på samma plats.

Den nya hälsostationen i Houtskär ska stå färdig i april 2017.

Läkare Nina Alopaeus
Nina Alopaeus. Läkare Nina Alopaeus Bild: Yle/Linus Hoffman houtskär

Artikeln uppdaterad kl. 8.13: Klargjort att tilläggsanslaget på Kimitoön gäller kostnaderna för det planerade arkivet, inte hälsostationen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland