Hoppa till huvudinnehåll

Esbo går mot experterna - vill inte göra skolenkät om mögel

I klassen
Institutet för hälsa och välfärd, Andningsförbundet och Kommunförbundet m.fl. anser att enkäter om mögelsymtom i skolorna är ett effektivt sätt att hitta problemskolorna. I klassen Bild: YLE/Stella Brunberg ströhö

Experter rekommenderar att kommunerna ska använda en enkät för att kartlägga mögelsymtom bland skoleleverna för att hitta problemskolorna. Vanda har sagt nej till en motion om en enkät och nu ser Esbo ut att fatta samma beslut.

Esbo stadsstyrelse beslöt på måndagen att inte ge sitt stöd till en motion om en symtomenkät som De grönas Mari Anthoni hade gjort och 38 andra fullmäktigeledamöter hade skrivit under.

Stadsstyrelsen föreslår att Esbo ska utveckla en egen modell för att följa upp problem med inomhusluften om det misstänks i stadens skolor.

- Vi ska inte göra systematiska enkäter i alla skolor. Men vi skapar ett system för att kartlägga elevernas symptom när det uppkommer misstankar om problem med inomhusluften. Det är enligt min åsikt ett stort steg i rätt riktning, säger Tiina Elo från De gröna som är vice ordförande i Esbo stadsstyrelse.

Enkäten kan orsaka falsklarm och då satsar man resurserna på fel skolor.― Markus Torkki (Saml.)

Bland annat Andningsförbundet rekommenderar att kommunerna ska göra en enkät bland alla skolelever för att få riktlinjer för vilka skolor som har de mest akuta problemen med inomhusluften.

- Det här det ekonomiskt mest lönsamma sättet för kommunerna. Det behövs förstås andra utredningar, men det blir mycket dyrare att börja med att utreda själva byggnaderna, säger Timo Kujala, chef för inomhusluft- och renoveringsrådgivningen vid Andningsförbundet.

Hittills är det ändå bara ett tiotal kommuner som har kartlagt elevernas mögelsymtom.

"Inte relevant att göra enkäten i alla skolor"

Stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionen var att man inte kan avgöra vilka skolor som är i behov av sanering bara genom en enkät.

- Jag är i princip inte emot förslaget, men jag tycker inte att det är relevant att göra enkäten i alla stadens skolor utan att det finns belägg för att skolorna har problem med inomhusluften, säger fullmäktigeledamot Liisa Kivekäs (SDP).

Enligt Kivekäs är stadsstyrelsen eniga om att staden ändå måste reagera snabbare när det uppstår symptom i någon av skolorna.

"Enkäten kan vara missvisande"

Enligt stadsstyrelsens ordförande Markus Torkki (Saml.) kan en enkät om mögelsymtom vara missvisande.

- Det kan låta som en bra idé att testa allt möjligt. Men som läkare kan jag säga att om man gör en sådan här enkät finns det många andra faktorer som kan påverka resultaten, till exempel en förkylningsvåg. Så enkäten kan orsaka falsklarm och då satsar man resurserna på fel skolor, säger Torkki.

Tuula Putus, professor i arbetshälsovård vid Åbo universitet, har gjort enkätundersökningar om mögelsymtom bland skoleleverna i en del kommuner. Hon säger att enkäterna som görs beaktar faktorer som till exempel en förkylningsvåg.

- Det är bara att jämföra med så kallade friska skolor och se hur stor del av eleverna som vanligen drabbas av förkylningsvågor, eller har astma samt andra sjukdomar, säger Putus.

Enligt henne har man goda erfarenheter av enkätundersökningar bland annat i Lovisa, Karleby och Nådendal.

Stadsstyrelsen vill att Esbo utarbetar en egen modell

Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att man i Esbo utvecklar en modell för att snabbt kunna kartlägga symtom som beror på inomhusluften hos skoleleverna. De framsteg som görs ska rapporteras till stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion före utgången av år 2016.

Skolhälsovården ska få en större roll i uppföljningen av symptom. Stadsstyrelsen föreslår att staden ska utarbeta riktlinjer för hur observationer om problem med inomhusluften rapporteras och hur symptomen följs upp.

Motionen ska ännu behandlas i Esbo stadsfullmäktige.

Läs också