Hoppa till huvudinnehåll

Genvägen kan bli nytt centrum i Ekenäs

Korsningen Genvägen-Trollbergsvägen i Ekenäs.
Korsningen Genvägen-Trollbergsvägen är livligare i dag än för några år sedan, säger Kjell Danielsson från KMK Invest. Danielsson tror att Genvägen blir en ny genomfartsled och ett nytt handelsområde i framtiden. Korsningen Genvägen-Trollbergsvägen i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén Ekenäs,centro

Genvägen kan bli en ny genomfartsled i Ekenäs och hela området ett nytt handelscentrum. De visionerna har Kjell Danielsson från KMK Invest som äger Centro och Sporrong. Nu köper Danielsson en tomt som han vill ändra till affärsområde.

Det är inte bara Kjell Danielsson från KMK Invest som har planer för ett område intill Genvägen i Ekenäs. Både KMK Invest och företaget Castor-Con Finland vill ha en ändring i detaljplanen för de områden de äger.

Kjell Danielsson ska köpa en tomt på drygt 10 000 kvadratmeter av Raseborgs stad.

Kjell Danielsson på Västis parkering där han köper en tomt i närheten.
Kjell Danielsson står på Centros parkering med tomten han ska köpa bakom sig. Kjell Danielsson på Västis parkering där han köper en tomt i närheten. Bild: Yle/Marica Hildén Ekenäs,kjell danielsson

Tomten finns nedanför Centro (där tidningen Västra Nyland finns) och Sporrong då man ser mot järnvägsstationen. I den nuvarande planen är det en park, men KMK Invest vill att en del av parken ändras till affärsområde.

Castor-Con vill bygga affärsfastighet

Följande tomt mot affärstomten Lidl ägs av företaget Castor-Con Finland som också vill ha en ändring till stånd. Nu är området närrekreations- och parkområde, men där vill företaget ha möjlighet att bygga en affärsfastighet med en säsongsbutik.

Castor-Con vill inte säga om det är tänkt att Tokmanni ska kunna flytta dit.

Castor-Con Finland och KMK Invest

Ett nytt affärsområde börjar ta form i centrum av Ekenäs. Planläggningsprocessen har nu kört igång för Genvägens område.

Det är två företag som vill ha de nuvarande planerna ändrade. Det är planen som styr vad man får eller inte får bygga på ett område.

Sammanlagt handlar det om en över sex hektar stor helhet. Den bärande tanken är att det i centrum av Ekenäs "bildas ett nytt kvarter för en detaljhandelskoncentration med tonvikt på specialvaruhandel. Genvägens område utvecklas till ett effektivt affärsområde med representativ stads- och miljöbild".

Företaget Castor-Con Finland har redan tidigare berättat om sina planer.

De vill att ett drygt ett hektar stort närrekreations- och parkområde mellan Lidls affärstomt och det tidigare tryckeriet planläggs på nytt så att man där kan bygga en cirka 2 600 kvadratmeter stor affärsfastighet med en omkring 300 kvadratmeter stor säsongsbutik planeras vid Genvägen i Ekenäs.

Av den planerade affärsfastigheten skulle ungefär 400 kvadratmeter användas till dagligvaruhandel. Castor-Con har inte velat säga om det hela är tänkt för att Tokmanni ska kunna flytta till det nya området.

Nu vill bolaget KMK-Invest att området intill Castor-Cons område också planeras för affärsverksamhet.

Det är frågan om knappt fyra hektar där tryckerifastigheten och Sporrongs tidigare medaljfabrik fanns. I den nuvarande planen är det inritat som industriområde samt park. En del av parken ändras enligt tankarna nu till affärsområde. Parken på järnvägssidan ska bli skyddsgrönområde.

Den sista delen av helheten är parkeringsområdet och parken i nordost, drygt en hektar. Här ska parkeringen utvidgas och resten av området bli klassat som en typ av industriområde.

Planläggningsnämnden i Raseborg beslutade i onsdags (21.9) att anhängiggöra planen på nytt nu när KMK:s områden tas med i den. Nämnden godkände planen om hur olika parter får delta i processen. Officiellt kallas det planen för deltagande och bedömning (PDB).

Pia Santonen

Planläggningsnämnden i Raseborg har beslutat att anhängiggöra planen på nytt nu när KMK Invests område tas med i den.

Nytt handelscentrum längs Genvägen

Det är mycket som gör att Genvägen kan bli en ny genomfartsled och området ett nytt handelscentrum, säger Kjell Danielsson.

- Omkring 500 personer kommer till Centro på vardagarna, allt flera företagare och privatpersoner hyr plats i Sporrong och administrationen i Fixhuset ska flytta till Ekåsen.

Danielsson tror att mängden bilar på Genvägen kan öka med 200 stycken eftersom människor ska handla i något skede och det finns en hel del affärer längs Genvägen och Järnvägsgatan.

Tidningen Västra Nylands redaktion.
Tidningen Västra Nyland är en av hyresgästerna i Centro. Tidningen Västra Nylands redaktion. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

I dag finns omkring 30 hyresgäster i Centro. I Sporrong finns medaljtillverkningen kvar till årets slut och företaget hyr 800 kvadratmeter av KMK Invest. Dessutom är mellan 400 och 500 kvadratmeter i Sporrongfastigheten uthyrt till företagare och privatpersoner. Byggnaden är 2 700 kvadratmeter.

Ingen konkurrens med gågata och torg

Kjell Danielsson säger att utvecklingen av området vid Genvägen inte är en fråga om att konkurrera med Kungsgatan eller Rådhustorget i centrum av Ekenäs.

Han hoppas att det centrumet skulle återupplivas och hitta sin egen nisch.

- Där borde företagarna fundera på vad de vill göra med området, det finns ju knappt någon handel kring torget och det är tråkigt tycker jag som Ekenäsbo.

Kungsgatan i Ekenäs.
Gågatan i Ekenäs. Kungsgatan i Ekenäs. Bild: Yle/Minna Almark Ekenäs,Raseborg,Västnyland,kungsgatan

Danielsson tycker att det är konstigt att man jämför Genvägen med Kungsgatan.

- Det känns naturligt för mig att vi i det här området har denna typ av handel.

Korsningen Genvägen-Trollbergsvägen kommer att bli livlig i framtiden, säger Danielsson.

- Korsningen är väldigt livlig i dag, det var den inte alls för några år sedan. Jag tycker att det här området litet småblomstrar. Vågar jag vara så positiv? Visst.

Plats för specialaffär längs Genvägen

I april berättade Kjell Danielsson att KMK Invest köpt Sporrongfastigheten. Då hade han visioner om Sporrong som en fastighetsby och sade att Ekenäs däckmarket eventuellt flyttar in i fastigheten.

Danielsson startade däckfirman som nu styrs av sönerna.

Det är också möjligt att däckfirman finns på tomten som KMK Invest köper av Raseborgs stad. KMK Invest vill att en del av parken blir affärsområde, och då kan det hända att Ekenäs däckmarket bygger nytt nedanför Centros parkeringsplats.

Finns det någon möjlighet att där byggs någon annan sorts specialaffär än Ekenäs däckmarket?

- Den kommande planen ger ju en möjlighet till det, mera kan jag inte säga.

Förhandlar du med någon specialaffär?

- Nej. Inte ännu, inte ännu.

Kjell Danielsson säger att det knappast händer något under de fem närmaste åren.

Dyrt att bygga nytt

Nya ägaren Kim Danielsson har i alla fall redan en del däck i förvar i Sporrongfastigheten.

- Sporrong är ett bra alternativ och det här blir ett bra läge inom snar framtid, säger han men konstaterar att han inte kan säga om däckfirman flyttar till Trollbergsvägen.

Kim Danielsson plockar ihop inventarier i Sporrong.
Kim Danielsson funderar på var Ekenäs däckmarket ska vara i framtiden. Kim Danielsson plockar ihop inventarier i Sporrong. Bild: Yle/Marica Hildén Ekenäs,kmk invest sporrong

Ett nybygge på den nya tomten skulle förstås vara roligt, säger Kim Danielsson.

- Men det är dyrt att bygga, så allt är öppet ännu.

Ytbehandlingen lämnar Ekenäs i december

I slutet av december blir 800 kvadratmeter lediga då Sporrongs ytbehandling ska vara ute ur huset och ha flyttat till Estland. Vd Johan Huldén sade tidigare i år att flytten till Estland ska vara slutförd i november men nu är det den sista december som gäller.

Sporrongs före detta industrihall i Ekenäs.
KMK Invest har låtit ta ner väggar i Sporrongfastigheten. Det här ska bli en lagerlokal. Sporrongs före detta industrihall i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén Ekenäs,sporrong före detta industrihall

Senast i slutet av november ska ytbehandlingsmaskinerna provköras i Estland och efter det måste Sporrong kolla om det finns kemikalier i betonggolvet i byggnaden i Ekenäs.

- Vi måste i så fall sanera golven innan vi kan lämna byggnaden, säger Johan Huldén.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland