Hoppa till huvudinnehåll

Lediga jobb finns för läkare, telefonförsäljare och hemvårdare

Penslar och målfärg
Penslar och målfärg Bild: Yle måla

Arbetsmarknaden har ett stort behov av chefer, specialister och experter, men också av exempelvis byggnads-, reparations- och transportarbetare samt telefonförsäljare.

Det råder direkt brist på arbetskraft inom 15 branscher, vilket är mer än tidigare. I ingen av branscherna där brist på arbetskraft råder är dock bristen stor.

Däremot råder överutbud inom 61 av de drygt 200 yrken som granskats i TE-centralernas och Näringsministeriets nya yrkesbarometer Ammattibarometri. som görs två gånger per år.

Många av de yrken som uppvisar ett överutbud placerar sig i den traditionella medelklasskategorin (lägre medelklass- och mellersta medelklassjobb).

Finns inte jobb för alla musiker, grafiker och sekreterare

Bland de yrkeskårer som för närvarande inte behövs i tillräckligt stor skala i förhållande till antalet arbetssökande finns sekreterare, journalister, skräddare, klädsömmerska, möbelsnickare och grafiker.

Nya på överutbudslistan är musiker, sångare och kompositörer samt samhälls- och kulturforskare. Också banktjänstemän och - överraskande nog - datasupportanställda finns det för många av för närvarande.

Det finns också för många som söker jobb som verkställande direktör och verkschef, samt som modedesigner.

Men det finns för vissa yrkeskårers del stora regionala skillnader; Borgå har ett visst behov av personal inom barnomsorgen, i huvudstadsregionen är behovet enormt medan Raseborg har alldeles för många sökande.

Exempelvis Borgå behöver köksbiträden medan Raseborg har för många köksbiträden. Lågstadielärare behövs i Nyland medan Österbotten har ett överutbud av sökande.

Stort behov av överläkare

Bristen på arbetskraft är fortfarande störst inom hälsovårds- och socialbranschen.

Det behövs hemvårdare, munhygienister, tandläkare, sjukskötare och läkare. I Vasa är bristen på läkare, särskilt överläkare och specialistläkare, mycket stor.

Hela södra Finland behöver barnträdgårdslärare och många kommuner i söder behöver speciallärare.

Det råder också brist på försäljningsrepresentanter och arbetsledare inom byggverksamhet på många håll i landet.