Hoppa till huvudinnehåll

Många lider då inomhusluften är dålig - här är de nya vårdrekommendationerna

bild på mögel
bild på mögel Bild: Thomas Eklund mögel

Att avgöra varför en patient har problem med luftvägarna är svårt. Läkarna ska därför behandla symptomen, men också föreslå att byggnader undersöks för misstänkta fuktskador. Det säger läkarföreningen Duodecim i sina nya vårdrekommendationer för hälsoproblem relaterade till fuktskador.

Fukt- och mögelskador är ett stort problem i Finland. I nästan vart tionde hem, och i en ännu större del skolorna och daghemmen, finns omfattande fuktskador.

I fuktskadade hus frodas bland annat mögel- och jästsvampar och olika mikrober.

Samtidigt med fukt- och mögelskadorna förekommer ofta andra problem med inomhusluften så som bristfällig ventilation, för hög inomhustemperatur och torr luft. Allt det här kan förvärra symptomen i luftvägarna.

Fuktskador måste åtgärdas, och man måste hindra dem från att uppstå. Det skulle minska luftvägssymptomen.― Överläkare Jussi Karjalainen ledde arbetsgruppen som gjorde upp vårdrekommendationerna.
Jussi Karjalainen
Jussi Karjalainen Jussi Karjalainen Bild: Yle/ Anna Savonius jussi karjalainen

Det finns ingen "mögelhussjukdom"

En arbetsgrupp vid läkarföreningen har gått igenom den senaste forskningen kring kopplingen mellan olika sjukdomar och symptom till fukt- och mögelskador. Arbetsgruppen har tagit fram nya riktlinjer för god medicinsk praxis. Målet är att alla som har symptom på grund av inomhusluften ska få lika bra vård.

Arbetsgruppen konstaterar att det ofta är svårt att säga exakt varför en patient har besvär med luftvägarna. Fuktskador ökar risken för astma och andra problem med luftvägarna, men det finns ingen fastställd ”mögelhussjukdom”.

Man har inte heller hittat några orsakssamband mellan hälsoproblem och fukt och mögel i byggnader. Det finns också få undersökningar som beaktar flera av problemen med inomhusluften samtidigt, enligt läkarna.

I rekommendationerna lyfter läkarna fram att det är viktigt att diagnostisera sjukdomen och inleda vården. Detta oberoende av om det går att bevisa att det är en fuktskada i en byggnad som har orsakat hälsoproblemen.

Om man misstänker att det är en fuktskada som ligger bakom, ska läkaren dessutom rekommendera att den misstänkta byggnaden undersöks.

fuktskador i karis bibliotek
Många skolor och daghem i Finland är fuktskadade. fuktskador i karis bibliotek Bild: Yle/Monica Slotte tak

Fuktskador inte den enda skurken

För att komma åt fukt- och mögelproblem behövs ett gott samarbete mellan olika experter.

Kirsi Karvala
Kirsi Karvala Kirsi Karvala Bild: Yle/ Anna Savonius kirsi karvala

Överläkaren Kirsi Karvala som har varit med och gjort upp de nya vårdrekommendationerna, efterlyser också nya infallsvinklar.

- I framtiden borde man koncentrera sig framförallt på att undersöka orsakerna till symptomen, så att hälsoproblem kopplade till inomhusluften bättre kan förebyggas och skötas. Fuktskador förklarar nämligen inte alla symptom i luftvägarna, säger Karvala.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes