Hoppa till huvudinnehåll

Snart klarnar Lilla hankens öde

Foto: Yle/Onni Aaltonen
Arkivbild. Foto: Yle/Onni Aaltonen Bild: Yle/Onni Aaltonen skrivande,webbdoktorn

Lilla hankens framtid har diskuteras flitigt i Åbo. Hur det går för utbildningarna inom handel och data torde klarna i under hösten.

Diskussionen fortsätter då svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning i Åbo har möte i början av oktober.

Sektionens ordförande Barbro Schauman (SFP) säger sig se både fördelar och nackdelar med samtliga alternativ som presenterats. Antingen skulle Lilla hanken fortsätta i Åbo yrkesinstituts regi, eller så skulle de svenskspråkiga utbildningslinjerna bli en del av yrkesinstitutet Axxell.

- Båda alternativen har sina slagsidor, konstaterar Schauman.

Vilket alternativ som är det bästa beror enligt Schauman på ur vems synvinkel man granskar problematiken: lärarnas eller studenternas.

Åbo Yrkesinstitut
Åbo yrkesinstitut. Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

Trängt läge vid Åbo yrkesinstitut

Enligt Schauman saknas i dag en fokuserad marknadsföring för Lilla hanken, vilket har lett till att färre sökt in till utbildningarna. Då platserna inte fylls har det lett till att man velat flytta över en del av platserna till de finska utbildningslinjerna.

- Det kan vi inte acceptera, slår Schauman fast.

Från Åbo yrkesinstituts sida har en halvering av studieplatserna föreslagits. I år lyckades man hålla fast vid antalet studieplatser med hänvisning till att nästa års årskull är exceptionellt stor, berättar Schauman.

- Om en nedskärning på nästan 50 procent skulle förverkligas leder det också till att det inte behövs lika många lärare på Lilla hanken. På sikt skulle det leda till en nedskärning också i antalet anställda.

- Vi har inte heller sett någon ansträngning att aktivt marknadsföra de här studieplatserna, så som man gjorde tidigare då Lilla hanken var en separat enhet med egen ledare.

Det positiva med att stanna kvar är enligt Schauman att så länge som yrkesinstitutet är en del av Åbo stad har svenska sektionen insyn i verksamheten. Att vara en del av en enhet som också utbildar inom handel och data på finska kan vara en styrka, säger Schauman.

Utbildningsbolaget Axxells logo.
Utbildningsbolaget Axxells logo. Bild: Yle/Pia Santonen axxell,Raseborg

Axxell har satsat på Åbo

Om Lilla hankens utbildningslinjer flyttade till Axxell skulle svenska sektionen inte ha någon insyn i verksamheten. Utan en styrelseplats, som inte Åbo antagligen inte skulle få, har svenska sektionen inte längre någon auktoritet att vara med på ett hörn, förklarar Schauman.

Det positiva med att flytta Lilla hanken till Axxells regi är enligt Schauman livskraften. Man har nyligen flyttat sin turismutbildning till Åbo, sjöfartsutbildningen finns i staden, och Lilla hankens linjer kunde enligt Schauman sitta bra som ett tredje ben för Axxells verksamhet i Åbo.

- De har intresse av att stärka verksamheten i Åbo. Handel och data skulle vara en bra byggkloss i den helheten.

Men Lilla hankens studieplatser skulle inte vara säkrade om man valde Axxell framom Åbo yrkesinstitut.

- Axxell är ett privat bolag som drivs enligt ekonomiska principer, och på samma sätt som vid Åbo yrkesinstitut kan studieplatserna överföras till något annat om utbildningen inte drar.

Barbro Schauman.
Barbro Schauman. Barbro Schauman. Bild: Barbro Schauman. schauman barbro

Utbildningens kvalitet viktigast

Vad skulle då vara den bästa lösningen för Lilla hanken? Enligt Schauman innebär båda alternativen troligtvis en minskning av nuvarande personalstyrka, vilket gör att ingendera av lösningarna är värst bra om man ser på problemet ur lärarnas synvinkel.

- Som en del av Åbo yrkesinstitut kommer personalen på sikt att minska. Axxell har redan lärare inom handel och data på annat håll som säkert är villiga att cirkulera från ort till ort, så det är inte många lärare som kunde flytta med till Axxell, säger Schauman.

Ur politikersynvinkel sett anser Schauman att man med dagens arrangemang har större insyn och möjlighet att påverka, men pressen att minska utbildningsplatserna är hård.

För Schauman är det sist och slutligen studerandes perspektiv som väger tyngst, och därför lutar Schauman mot att Axxell skulle vara det bättre alternativet för Lilla hanken om man ser till vilken arrangör som kan erbjuda den bästa utbildningen.

- Enligt den informationen vi har till vårt förfogande i dag är Axxell definitivt den aktör inom andra stadiets utbildning som kan erbjuda den bästa utbildningen, och därför är jag benägen att hålla på den lösningen, trots att det finns stora minus, säger Schauman.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning i Åbo ska diskutera frågan på sitt möte 6 oktober. Planen är att nämnden ska ta ställning till ett förslag till lösning på sitt novembermöte.

Här kan du läsa hur Axxells rektor Lena Johansson förhåller sig till frågan om Lilla hankens framtid: Axxells rektor: "Lilla hanken ryms under samma tak - men initiativet ska komma från Åbo stad"