Hoppa till huvudinnehåll

Yle köper mer utifrån - barn, unga och drama i fokus

Inspelning av Yles dramaserie Puls.
Inspelning av Yles dramaserie Puls. Bild: Jussi Nahkuri/Yle tv-inspelning,drama,Yle

Yle kommer att se över sitt utbud och satsa på mer inköpt material. Det här för att följa de riktlinjer som den parlamentariska arbetsgruppen stakade ut i somras. Förändringarna kommer att få personalkonsekvenser inom bolaget.

Yle ökar inköpen av speciellt inhemskt drama. Målet är ett mångsidigare dramautbud där också regelbundet återkommande drama för barn och unga ingår. Dessutom satsar man på internationella samproduktioner i genren.

Bland annat det här meddelade Yles verkställande direktör Lauri Kivinen om på onsdagen.

Enligt honom är dramagenren just nu i ett brytningsskede. Allt fler flyttar sitt tittande från traditionell tv till webben. I finländska förhållanden handlar det exempelvis om Arenan. Den här utvecklingen ska Yle vara med i, är det tänkt.

Bolaget börjar nu planera dramainnehåll som bättre lämpar sig för det nya sammanhanget. Åren 2017-2020 kommer Yle att reservera ytterligare 20 miljoner euro för utveckling och köp av nytt inhemskt drama.

Vill värna om publikrelationen

Bolaget vill också i övrigt greppa de nya sammanhang i vilka folk lever. Det handlar om förändrade sätt att söka information, greppa världen och exempelvis lyssna på musik, heter det i Yles pressmeddelande.

Enligt vd Kivinen har Yle en god publikrelation och den vill man värna om.

- Vi kommer att flytta 15-20 procent av våra resurser till andra områden under de kommande fyra åren, säger Lauri Kivinen.

Det här innebär att bolagets kostnadsstruktur gås igenom, så att ekonomin hålls i balans trots att Yleskatten inte stiger och utgifterna ökar.

Yle kommer att öka mängden inköp också inom andra genrer än drama, för att uppfylla den parlamentariska arbetsgruppens önskemål.

Allt det här kommer att få personalkonsekvenser, säger vd:n. I det här skedet är det ändå för tidigt att säga något om hurdana de blir.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes