Hoppa till huvudinnehåll

Yle köper in mera inhemskt drama –serien Uusi päivä fortsätter med ytterligare två säsonger

Inspelning av Yles dramaserie Puls.
Inspelning av Yles dramaserie Puls. Bild: Jussi Nahkuri/Yle tv-inspelning,drama,Yle

Yle ökar inköpen av inhemskt drama. Åren 2017–2020 kommer Yle att allokera ytterligare 20 miljoner euro för utveckling och inköp av nytt inhemskt drama. Den här riktlinjen baserar sig på de förpliktelser den parlamentariska arbetsgruppen ålade Yle i juni och den kommer att ha personalkonsekvenser inom Yles egen produktion då den minskar.

Yle planerar ett ännu mångsidigare dramautbud än i dag där också regelbundet återkommande drama för barn och unga samt internationella samproduktioner ingår. Tack vare ett samarbete mellan public service, privata produktionsbolag och internationella finansiärer kan finländskt drama få en bredare spridning internationellt än vad som är fallet i dag.

Globalt sett befinner sig drama som tidsfördriv i en ombrytningsperiod eftersom tittarna allt mer flyttar över från traditionell tv till webben. Allt fler finländare tittar också på dramaserier via direktuppspelningstjänster som till exempel Yle Arenan. En betydande faktor i den här utvecklingen är också konkurrensen från utländska aktörer.

Yle börjar planera drama som bättre lämpar sig för den här nya formen av tittande och svarar därmed på de förändrade medievanorna. Dramaserien Uusi päivä fortsätter i ytterligare två säsonger. Serien sänds dagligen och startade i oktober 2010. Det sista avsnittet sänds hösten 2018. Yle håller också fast vid sin egen dramaproduktion och koncentrerar den till Helsingfors.

“Vi lever globalt i en tv-dramats guldålder och det finländska innehållet har hittat sin plats där. Tillsammans med inhemska produktionsbolag vill vi utveckla nya framgångskoncept också för den internationella marknaden. Alla vinner på det”, konstaterar Yles kreativa direktör Ville Vilén.

Flera förnyelser på kommande

Finländarna tittar inte bara på drama på nya sätt, utan också sätten att söka information, greppa världen och till exempel lyssna på musik förändras i rask takt.

“Yle har en god publikrelation och finländarna har förtroende för Yle. Det här vill vi värna om. Därför kommer vi att förnya vår verksamhet genom att flytta över 15-20 % av våra resurser till nya områden under de kommande fyra åren. Vi går igenom bolagets kostnadsstrukturer och håller vår ekonomi i balans, även om Yleskatten inte stiger och utgifterna ökar. Förutom dramainköpen ökar vi också övriga inköp utifrån, precis enligt riktlinjerna. Detta kommer att ha olika personalkonsekvenser, vilka de är klarnar då planerna framskrider”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Yle kommer också att satsa stort på nyhetstjänsterna på webben, på barnprogram och på tjänster för unga. Som en del av förnyelserna görs en stor genomgång av programrubrikerna på Yle och en utvärdering av deras utgivning på webben, i radio och tv. Utöver det utvecklar Yle metoder att producera innehåll på nya, kostnadseffektiva sätt.

För mera information:
verkställande direktör Lauri Kivinen, tfn 09 14801
kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen, tfn 040 7502 999