Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Åbo förvaltningsdomstol får asylärenden på sitt bord

Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo.
Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman dömd,tingsrätter,domstolar,rättsfall,Dömd brottsling

Åbo förvaltningsdomstol föreslås bli en av domstolarna som ska börja behandla asylärenden.

Som det nu är så kan Migrationsverkets beslut enbart överklagas vid Helsingfors förvaltningsdomstol - och det leder till att handläggningstiderna där förlängs.

Nu vill en arbetsgrupp vid justitieministeriet avlasta bördan genom att sprida ut handläggningen av asylfrågor på andra förvaltningsdomstolar i landet.

Arbetsgruppen föreslår därför att tre andra förvaltningsdomstolar också kunde behandla besvärsärenden, nämligen Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar.

Man räknar med att antalet besvär gällande negativa asylbeslut kommer att stiga upp till 10 000 i år.

Motsvarande siffra i fjol var cirka 1000.