Hoppa till huvudinnehåll

Fortkörning på 7 km/h ger böter från och med lördag - "Helt idiotiskt" tycker bilister

Fartkamera.
I Finland finns cirka 900 hastighetskameror, men bara ett femtiotal är i bruk åt gången. Av bilisterna får 1-2 procent en varning eller böter för fortkörning förbi kamerorna. Fartkamera. Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen böter,ordningsbot,trafikövervakning,Trafiksäkerhetskamera,Polis,körbanor,hastighetsövervakning,bilism,vägtrafik,hastighetsbegränsningar,Speed cameras for the prevention of road traffic injuries and deaths,trafik

Från och med den 1 oktober blir hastighetsövervakningen strängare och redan vid fortkörning på 7 km/h över det tillåtna kan polisen dela ut böter. Det är en liten ändring från den tidigare gränsen på 8 km/h men polisen tror på ett minskat antal skadade och döda i trafiken.

Också fartkamerorna, de så kallade plåtpoliserna, kommer att programmeras om då polisen sänker tröskeln för att ingripa i fortkörning. Enligt polisöverinspektör Samppa Holopainen kan sänkningen ha stor betydelse.

- Trafiken lugnar sig och medelhastigeheten sjunker. Det blir helt enkelt säkrare, säger Holopainen.

Det är idiotiskt! Helt idiotiskt.― Ville, bilist.

Enligt polisen finns det också andra fördelar med att sänka medelhastigheten på vägarna.

- Fortkörningen är en av faktorerna som skapar köer. Då man hela tiden måste köra om för att hålla sin hastighet uppstår en kedjereaktion som till slut gör att trafiken stockar sig. Det finns forskningsresultat som visar att trafiken drar bättre om medelhastigehten är jämn och utan fortkörningar, säger Holopainen.

Polisen: 1 km/h har stor betydelse

Den tidigare gränsen för böter var 8 km/h medan en skriftlig varning delades ut till bilister som körde 3-7 km/h för fort. Nu kommer varningarna alltså att delas ut för fortkörningar på 3-6 km/h.

De små skillnaderna kan enligt polisen ändå i slutändan rädda liv.

- Om medelhastigheten förändras med en procent så förändras antalet skadade med två procent och antalet omkomna med fyra procent, säger Holopainen.

Skeptiska bilister

På Bilförbundet är man ändå inte lika lyriska över förändringen.

- Då ordningsboten höjdes förra året började bilisterna köra säkrare. Hastigheten på vägarna har sjunkit och olyckorna blir bara färre. Det finns ingen orsak att skärpa övervakningen nu, säger Bilförbundets vd Pasi Nieminen.

På en servicestation i Helsingfors håller Ville på att byta ut en lampa i sin bil. Också han är skeptisk till att polisen sänker tröskeln för att skriva ut böter.

- Det är idiotiskt! Helt idiotiskt.

Ville köpte sin bil i våras och har sedan dess redan fått böter av plåtpoliserna två gånger.
Ville köpte sin bil i våras och har sedan dess redan fått böter av "plåtpoliser" två gånger. Han tycker att hastighetsbegränsningarna över lag är för låga. Ville köpte sin bil i våras och har sedan dess redan fått böter av plåtpoliserna två gånger. Bild: Niklas Evers bilister,Trafikant

Sedan i våras har Ville fått böta för fortkörning två gånger. Båda gångerna har han blivit tagen av fartkameror. Det är mycket, i genomsnitt får bara 1-2 procent av bilisterna en varning eller böter då de gasar förbi fartkamerorna.

- Jag tror att de låga hastighetsbegränsningarna har fått motsatt verkan. Förarna behöver inte var uppmärksamma utan kan köra med farthållare, lyssna på radio och texta med mobilen.

Aku Nyyssönen på servicestationen vid Tölö tull.
Aku Nyyssönen tycker att gränsen på 7 km/h är lite väl sträng. Han skulle hellre se att myndigheterna tog itu med säkerhetsavstånden på vägarna. Aku Nyyssönen på servicestationen vid Tölö tull. Bild: Niklas Evers aku nyyssönen,bilister,Trafikant,trafik

På samma servicestation fyller Aku Nyyssönen på luft i sina däck. Han tycker att hastighetsbegränsingarna är bra som de är och skulle önska att myndigheterna gjorde mer för att bilisterna ska hålla säkerhetsavstånden på vägarna. Men de nya reglerna är han ändå skeptisk till.

- Det är en aning för strängt. Istället borde man ta i med hårdhandskarna mot de grova fortkörningarna. Men nog har ju plåtpoliserna dragit ner antalet olyckor om man till exempel jämför med läget på 1970-talet.

Bilförbundet: Bara ett sätt att håva in skattepengar

Enligt Pasi Nieminen på bilförbundet är huvudsyftet med den sänkta tröskel att dryga ut statskassan.

- Det misslyckades då ordningsboten höjdes så nu försöker man igen. Diskussionen är så pinsam att de inte säger det rakt ut den här gången.

Nieminen har rätt i att bilisterna började köra försiktigareordingsboten höjdes. Regeringens uttalade mål med den höjda ordningsboten var att dra in mera pengar, upp till 40 miljoner euro jämfört med de 20 miljoner som ordningsböter vanligtvis drar in årligen.

Justitieminister Jari Lindström (Sannf.) fick då hård kritik av både riksdagens lagutskott och rättslärda som påpekade att strafflagen inte bör ändras av ekonomiska skäl.

Då polisen presenterade den sänkta gränsen för fortkörning har de ekonomiska aspekterna inte nämnts. Förändringen har bara motiverats med att den förbättrar trafiksäkerheten.

Antalet trafikoffer minskar hela tiden

De senaste tio åren har både antalet döda och skadade i trafiken minskat stadigt. I början av 2000-talet miste kring 400 personer livet i trafiken varje år men år 2015 hade antalet döda sjunkit till 260.

Antalet skadade har gått från över 9000 till cirka 6400 på drygt tio år. Sedan 2009 har dessutom antalet allvarligt skadade halverats.

Grafik över antalet döda i tradiken år 2000-2015
Grafik över antalet döda i tradiken år 2000-2015 Bild: Yle trafiksäkerhet,trafikolyckor,Dödsfall,olyckor

Regeringens mål är att minska antalet skadade och döda i trafiken med 25 procent år 2020, jämfört med nivån år 2010.

Antalet skadade i trafiken sedan 2000.
Antalet skadade i trafiken sedan 2000. Bild: Yle trafiksäkerhet,olyckor,trafikolyckor,trafik,Skadad person

Går allting enligt planerna ska dödsfallen om fyra år ha minskat till 130 och antalet skadade till 3800 personer.

- Den här nya regeln är ett steg på vägen, säger Samppa Holopainen.

Men det räcker inte hela vägen fram. För att olyckorna ska halveras de kommande fyra åren kommer det att krävas flera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.