Hoppa till huvudinnehåll

Rapport varnar för intressekonflikt i kommunerna – så här kommenterar experterna

Kimitoöns fullmäktigeklubba
Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba

De offentliga utgifterna ökar i kommuner där offentligt anställda sitter på makten. Det här visar en undersökning av statens ekonomiska forskningscentral Vatt.

Enligt undersökningen ökar utgifterna i medeltal med en procent per invald kommunalt anställd fullmäktigeledamot. Det visade sig också att effekten på utgifterna är sektorsspecifik. Med andra ord ökar hälsovårdsutgifterna om andelen kommunalt anställda hälsovårdspersonal ökar i fullmäktige, samtidigt som de övriga utgifterna förblir oförändrade.

- Vår forskning visar att den kommunalt anställda endast bidrar till att höja kostnaderna inom den egna sektorn. Det är svårt att se varför just denna sektor skulle vara i största behov av ytterligare finansiering, säger specialforskaren Janne Tukiainen vid Vatt.

Ingen överraskning

Forskningschefen vid Näringslivets delegation EVA Ilkka Haavisto är inte överraskad över resultaten. Att kostnaderna ökar i kommuner med många kommunalt anställda vid makten är i sig inget nytt, menar han.

- Men det är den vetenskapliga aspekten som är det nya här. För första gången i Finland så har man på ett robust ekonometriskt sätt lyckats påvisa att det finns en kausalitet och inte enbart en korrelation, att det råkar vara så.

Bild på Ilkka Haavisto
Resultatet ingen överraskning, anser Ilkka Haavisto. Bild på Ilkka Haavisto ilkka haavisto

I dagens läge är en dryg fjärdedel av fullmäktigeledamöterna i Finland anställda av den egna kommunen. Det här är på tok för mycket, anser Ilkka Haavisto:

- Det är självklart att här uppstår jävighetsproblem. Det som jobbar för kommunerna kommer att besluta om saker som har med personliga och kollegers ekonomiska intressen att göra. Det är ett reellt problem, och den här undersökningen visar att det också har ekonomiska effekter. Man kan inte förvänta sig att en kommunalt anställda röstar mot sitt eget intresse, även om det skulle ligga i skattebetalarens eller kommuninvånarens intresse.

Fel fokus?

Universitetslektorn i socialpolitik Johannes Kananen (HU) håller med om att jävfrågorna måste tas på allvar. Samtidigt varnar han för att måla upp en alltför pessimistisk bild av lokalpolitikernas bevekelsegrunder.

- Studien verkar utgå från att alla människor försöker maximera sin egennytta. Då glömmer man den idealistiska sidan i politiken, nog finns det en möjlighet att agera genuint i det allmänna intresset, och jag vill hoppas att det finns många politiker som gör det.

Johannes Kananen, forskare i socialpolitik
Fel fokus i forskningen, anser Johannes Kananen. Johannes Kananen, forskare i socialpolitik Bild: Yle forskare i socialpolitik,socialpolitik,Helsingfors universitet

Kananen ifrågasätter också relevansen av undersökningens frågeställning.

- Sedan 90-talet har vi skurit ned offentliga utgifter, statsandelarna av kommunerna har sjunkit, det har privatiserats, utlokaliserats, centraliserats. Problemet är en brist på resurser i välfärdsservicen. Då tycker jag det är konstigt att fokusera på den här typens utgiftsökningar på detaljnivå.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes