Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomsinformatör: Kommunerna riskerar våg av unga missbrukare

Ungdomskoordinator Liselott Nyström
Ungdomskoordinator Liselott Nyström. Ungdomskoordinator Liselott Nyström Bild: Yle/Patrick Stenbacka ungdomsportal

I dagsläget satsar de österbottniska kommunerna försvinnande lite på drogförebyggande verksamhet. Samtidigt förändras ungdomarnas attityder gentemot framförallt cannabis och partydroger som ecstasy alltmer mot det positiva. Ungdomsinformatör Liselott Nyström-Forsén, som jobbar med rusmedelsförebyggande verksamhet i Korsholm är rädd att ekvationen blir dyr i slutändan.

Liselott Nyström-Forsén jobbar som ungdomsinformatör vid Sepis ungdomsinfocenter i Korsholm. Hennes egna möten med regionens unga visar att attityderna till droger har förändrats markant på bara några år.

- Nationell forskning visar detsamma som vi ser här och även i de övriga nordiska länderna. Fler prövar på exempelvis marijuana och ecstasy och många har en positiv eller neutral inställning till den här typen av droger. Alla klarar inte av att använda dem bara ibland eller någon enstaka gång.

- Det som vi vet av erfarenhet är att fem till tio procent av dem som prövar på den här typen av droger får problem, säger Nyström-Forsén.

I kombination med att de österbottniska kommunerna skurit ner praktiskt taget nästan all drogförebyggande verksamhet innebär det här scenariot en allvarlig risk, enligt Nyström-Forsén.

- Jag skulle våga påstå att vi inom två till fem år har en våg av missbrukare som behöver hjälp och vård, kanske tio gånger fler än idag.

Nollbudget för verksamheten

Nyström-Forséns ska i sitt arbete täcka många områden. Enligt överenskommelsen med arbetsgivaren, Korsholms kommun, ska hon koordinera den rusmedelsförebyggande verksamheten på 25 procents arbetstid med nollbudget.

- I praktiken innebär det att jag har 200 euro som räcker till kaffebröd på mötena med kommunens drogförebyggande arbetsgrupp. Men vill jag besöka skolor så räcker pengarna inte ens till kilometerersättning eller till att göra kopior av papper.

Nyström-Forsén har valt att lägga arbetstiden på preventivt arbete bland barn och unga. Lagen säger ändå att kommunens förebyggande arbete ska täcka alla åldrar och alla former av missbruk. Till det finns inte en chans, enligt Nyström-Forsén.

- Jag skulle vilja och kunna göra så otroligt mycket mer. Vi vet ju att förebyggande arbete sparar så mycket.

Liselott Nyström-Forsén brinner för sitt arbete med österbottniska unga och är rädd att kommunerna prioriterar fel.

- I det skedet när en missbrukare behöver vård kostar det otroligt mycket mer.