Hoppa till huvudinnehåll

"De papperslösa kommer att bli fler"

Flyktingar vandrar över bro.
Finlands rådande lagstiftning leder till fler papperslösa, anser Finlands flyktinghjälpen. Flyktingar vandrar över bro. Bild: EPA/JENS BUETTNER flyktingar,Syrien,syrier,människor (släkte),invandrare,asylsökande (process)

Återvända frivilligt - eller av tvång? Inte återvända alls - och hellre gå under jorden? Flera frivilligorganisationer har redan slagit larm om att allt fler papperslösa tagit kontakt. Tidigare fanns det mest rumäner och bulgarer med i den här gruppen men nu finns det allt fler asylsökande här.

Det europeiska migrationsnätverket EMN, som i Finland verkar vid Migrationsverket (Migri) ordnade ett seminarium i Helsingfors på fredagen. Nätverket rubricerar öppet: "Att återsända människor är en utmanande process".

EMN hänvisar till den nationella rapport som överinspektör Suvi Tiainen har sammanställt och kommenterat.

Inför den kommande vintern börjar också debatten kring de papperslösa ta fart. Blir de fler i år? Hur ska de hanteras? Hur ska man göra med personer, som inte kan utvisas på grund av läget i det oroliga hemlandet?

- Vår uppfattning är att de blir fler, säger chefen för verksamheten vid Finlands flyktinghjälp, Pia Lindfors. Flyktingrådgivningen får ta emot allt fler samtal från asylsökande som har fått avslag på sin ansökan.

Det europeiska migrationsnätverkets överinspektör Rafael Bärlund instämmer inte.

- Ingen vet hur det kommer att bli med de papperslösa, säger han och betonar att han inte tror på de hotbilder som målas upp. Det finns enligt honom inga tecken på att deras antal ökar.

Överinspektör Rafael Bärlund vid Europeiska migrationsnätverket.
Rafael Bärlund arbetar som överinspektör vid Europeiska migrationsnätverket. Överinspektör Rafael Bärlund vid Europeiska migrationsnätverket. Bild: Yle/Anna Savonius europeiska migrationsnäterket,migrationspolitik,flyktingarbete

Bärlund säger att det gäller att satsa mycket på att marknadsföra den frivilliga återresan för de asylsökande som fått avslag. Det är ett mycket bättre alternativ än att återsända med tvång.

Flyktinghjälpen: Många återvänder inte frivilligt

- Jag anser att myndigheterna är alltför optimistiska i tron på de asylsökande och frivilliga återresor. Många har ingen framtid att återvända till. Det är tryggare att bo här - om än utan tillstånd men tillsammans med sin familj - än att återvända till de krigsdrabbade hemländerna, säger Pia Lindfors vid Finlands flyktinghjälp.

Hon säger också att många länder inte tar emot de som återvänder.

Pia Lindfors arbetar med flyktingfrågor.
Pia Lindfors arbetar med flyktingfrågor. Pia Lindfors arbetar med flyktingfrågor. Bild: Yle/Anna Savonius pia lindfors,flyktingarbete,asylpolitik,utvisning,Illegal invandring

Enligt henne har lagändringen fört med sig fler papperslösa i landet. Också diskrimineringsombudsmannen har påtalat det här. Lagstiftarna var inte uppmärksamma på följderna. Diskrimineringsombudsmannen efterlyser också en kritisk utvärdering av Dublinfördraget eftersom det blir dyrt att flytta på folk fram och tillbaka.

- Särskilt de som kommit så långt som till Finland och varit här i närmare ett år kommer inte att återvända, tror Pia Lindfors vid Finlands flyktinghjälp. De kommer att kontakta vänner, och bo hos bekanta. De har ingen möjlighet till ett vanligt liv här innan lagstiftningen har ändrats.

Tusentals har åkt tillbaka

Hittills har 2 500 asylsökande återkallat sin ansökan och återvänt frivilligt i år, meddelar Europeiska migrationsnätverket. Samtidigt har omkring 3 500 asylsökande återvänt till sitt hemland antingen efter att ha återkallat sin ansökan eller efter att ha fått avslag.

Den här veckan meddelande Migrationsverket bland annat via Twitter att man fattat beslut gällande 20 000 asylsökande. Nästan hälften av besluten var negativa, var fjärde asylsökande beviljades asyl.

Det behövs mera tillit och legitimitet.― Professor Arjen Leerkes, Rotterdam

En annan inbjuden föreläsare vid Migris seminarium var holländaren Arjen Leerkes, professor vid Erasmus-universitet i Rotterdam.

Han betonar betydelsen av ett gott samarbete med mottagarländerna när det gäller återsändande av asylsökande. Leerkes har forskat i följderna i Holland och säger att tvång sällan leder till goda resultat i längden.

I Holland har infödda rådgivare från mottagarländer som Syrien och Afghanistan lett till goda resultat.

- Tillit och legitimitet är viktigt i de här frågorna. Konsulthjälp från en person som känner omständigheterna och språket ökar flyktingarnas känsla av att allt går rätt till, säger Leerkes.

Lagliga vägar är ett mantra som inte förverkligas överhuvudtaget.― Eugenio Ambrosi, europachef vid FN:s migrationsorgan IOM

En av dem som fick Twitter att explodera vid dagens seminarium var den inbjudna föreläsaren Eugenio Ambrosi, chef vid FN:s migrationsorgan IOM.

- Jag vill inte alls tala om någon flyktingkris i Europa, inledde han. Europa tar emot sex procent av flyktingar på flykt från ouppklarade konflikthärdar. Tänk på Libanon, på Kenya, på Nigeria med miljoner flyktingar.

- Flyttrörelsen har alltid varit en del av Europas historia, vi har bara glömt bort det. Ändå tog resten av Europa emot lika många flyktingar som nu i samband med kriget på Balkan, på 1990-talet, påpekar han.

Eugenio Ambrosi arbetar med migrationsfrågor vid FN.
Eugenio Ambrosi fick twitter att explodera med sina uttalanden. Eugenio Ambrosi arbetar med migrationsfrågor vid FN. Bild: Yle/Anna Savonius iom,flyktingarbete,migrationspolitik

Ambrosi påpekar också att debatten kring flyktingarna har handlat alltför mycket om siffror. Fokus på siffror löser inte själva problemen.

- Vi har returnerat människor från Europa i årtionden - och ändå fortsätter de att komma. Vi måste se deras ankomst i ett större sammanhang.

Ambrosi säger också att det är dags att börja diskutera jämlikt partnerskap i världen.

- Europa överlever inte utan flyktingar i längden. Däremot har vi skapat en lönsam marknad för smugglare i och med att vi gjort det olagligt för människor att ta sig in, betonar han. Lagliga vägar finns inte.

Ambrosi säger också att Italien av i dag inte kunde klara sig utan de nordafrikanska arbetarna.

- Vi kunde inte klara våra tomat- eller olivodlingar utan de nordafrikanska arbetarna, särskilt i södra Italien.

Ambrosi säger också att ett hållbart svar på den flyttrörelse vi upplever i Europa inte är återsändning. Det gäller att i stället ta itu med orsakerna till flyttrörelserna. Bland annat de ouppklarade konflikterna i Afrika måste synas.

- Vi kan också fråga oss själva: Skulle vi återvända till våra hemländer om vi befann oss i ett motsvarande läge som dessa flyktingar?

Kyrkorna bereder sig på att hjälpa

I takt med att allt fler asylsökanden kan ges negativa asylbesked, bereder sig också kyrkorna på att hjälpa de som drabbas.

Så kallad "kyrko-asyl" är inte är juridiskt bindande, men ger ändå en klar intern linje för hur kyrkan kan hjälpa.

Se mer om kyrkans förberedelser här:

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes