Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens utredningstjänst gör oppositionens politik mer trovärdig

Maarit Feldt-Ranta, SDP
Maarit Feldt-Ranta tycker utredningstjänsten har gjort oppositionens arbete mer trovärdigt. Maarit Feldt-Ranta, SDP Maarit Feldt-Ranta

Oppositionens sits i riksdagen har förbättrats betydligt sedan riksdagens utredningstjänst började erbjuda politikerna ekonomiska uträkningar. Genom att använda sig av tjänsten har oppositionen kunnat peka på brister i vissa av regeringens beslut.

Riksdagens utredningstjänst har funnits i över 50 år, men teamet för ekonomisk analys fick sin början först 2011.

Initiativtagare till den här tjänsten var Eero Heinäluoma (SDP) som ville förbättra oppositionens verksamhetsmöjligheter i riksdagen i samband med att han blev riksdagens talman.

Då anställde man en ekonomist. I dag har utredningstjänsten 13 anställda av vilka fyra arbetar på heltid och en på halvtid inom teamet för ekonomisk analys.

Lönar sig att utnyttja vår expertis i svåra frågor

Det här har ändrat på utredningstjänstens arbetsbild en del och uppdragen är ofta mer utmanande än tidigare.
Antti Rautava, utredningschef, Riksdagens utredningstjänst
Antti Rautava är utredningschef vid Riksdagens utredningstjänst. Antti Rautava, utredningschef, Riksdagens utredningstjänst Bild: Yle riksdagen,antti rautava

- Ur vår synvinkel är det bra eftersom det lönar sig att utnyttja en sådan här expertis i svåra frågor och inte för att lösa små saker, säger Antti Rautava, som är utredningschef inom riksdagens utredningstjänst.

Skuggbudgetarna orsakar rusning

Utredningstjänsten utreder riksdagsgruppernas frågor bara på beställning. Den tar alltså inga egna initiativ. Riksdagens utredningstjänst hjälper i första hand oppositionspartierna med olika frågor och uträkningar.

Just nu infaller den mest brådskande tiden på året för utredningstjänsten, eftersom alla fem oppositionspartier gör sina egna skuggbudgetar som bäst.

De bygger sina alternativa budgetar på de uträkningar som utredningstjänsten gör för dem på beställning. Det gynnar demokratin att också oppositionen har tillgång till korrekta och trovärdiga kalkyler, menar såväl politiker som forskare.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är väldigt nöjd över att man har tillgång till utredningstjänsten nu när partiet inte längre sitter i regeringen.

- Just nu när vi är i opposition är den väldigt viktig. Vi har ju inte själva en sådan stab av ekonomister och jurister som skulle klara av att ta fram så här konkret vilka effekterna blir.

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson tycker att riksdagens utredningstjänst ökar demokratin Anna-Maja Henriksson Anna-Maja Henriksson,Skuggbudget,SFP

SFP frågade utredningstjänsten om vilka följder det skulle få om hushållsavdragets avdragbara del skulle höjas till 60 procent i stället för regeringens föreslagna 50 procent.

För att få ett svar på den här frågan använder sig utredare Sami Grönberg av en mikrosimuleringsmodell vid namn Sisu. Det är en databas som upprätthålls av Statistikcentralen.

Utredningstjänsten är viktig för hela demokratin

Där står all lagstiftning, skatteuppgifter och olika sociala förmåner inskrivna. Där finns ett sampel på 800 000 finländare och de fungerar som grund när programmet räknar ut hur olika sociala förmåner och skattemodeller påverkar olika befolkningsgrupper.

Sami Grönberg, ekonomist och utredare vid riksdagens utredningstjänst
Sami Grönberg tycker att det känns meningsfullt att hans arbete kan påverka politiken. Sami Grönberg, ekonomist och utredare vid riksdagens utredningstjänst riksdagen

- Ur frågeställningen framgick det tydligt vad beställaren var ute efter och då är det väldigt enkelt att räkna ut svaret med hjälp av mikrosimuleringsmodellen, säger Grönberg.

Påverkar också regeringens politik

Utredningstjänstens kalkyler har också lett till att den sittande regeringen har dragit tillbaka vissa beslut. Förra hösten slopade regeringen planerna på att skära i pensionärernas bostadsbidrag efter uträkningar som riksdagens utredningstjänst hade gjort.

Under budgetdebatten nyligen kunde socialdemokraterna påvisa att regeringens beslut om ett företagaravdrag på fem procent gagnar företag med höga inkomster mer än småföretagare.

Enligt Maarit Feldt-Ranta från SDP hade det här knappast varit möjligt utan riksdagens utredningstjänst.

- Det underlättar vårt arbete mycket och gör det mera seriöst. Allmänheten kan lita på att de siffror som oppositionen lägger fram håller och baserar sig på de kalkyler som riksdagens utredningstjänst har gjort.

Regeringspartierna har ju tillgång till ministeriernas tjänstemän och utredare. Nu har oppositionen alltså samma möjligheter eftersom riksdagens utredningstjänst baserar sina uträkningar på samma fakta som ministerierna.

Allmänheten kan lita på att de siffror som oppositionen lägger fram

Trots att vissa av utredningstjänstens uträkningar kan leda till att regeringen får ändra sina beslut finns det ingen konkurrens mellan utredningstjänsten och ministerierna, menar utredningschef Antti Rautava. Enligt honom kompletterar de varandra.

- Det här har ökat den ekonomiskpolitiska debatten, vilket var ett av våra mål. Nu är faktagrunden densamma för alla debattörer. Då kan man diskutera annat än bara själva fakta. Man kan diskutera politiska val och värderingar.

Riksdagsgrupperna kunde ha bättre koll

Antti Rautava önskar att partiernas gruppkanslier hade bättre koll på vilka frågar deras riksdagsledamöter skickar till utredningstjänsten och att riksdagsgrupperna koordinerade sin verksamhet bättre på den fronten.

Ett önskemål har han till politikerna. De kunde tänka lite långsiktigare, åtminstone ibland.

Tiden påverkar kvaliteten av utredningen

- Till det politiska arbetet hör förstås att man får en plötslig idé som man skulle vilja ha svar på redan följande dag. I stora reformer är det för kort tid. Den tid vi har på oss att utföra ett arbete påverkar kvaliteten direkt och vi strävar efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt.

Efter att utredningstjänsten har gett sitt svar till beställaren är det sedan upp till riksdagsgruppen att bestämma vad man gör med svaret.

När ett parti eller en enskild riksdagsledamot har nämnt utredningstjänstens uträkningar i offentligheten kan vem som helst be att få dem av utredningstjänsten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes