Hoppa till huvudinnehåll

Berner: När Arktis smälter kan Finland tjäna pengar

Kommunikationsminister Anne Berner kommenterar Finaviaaffären i Helsingfors i juli 2016.
Ju mer du vet desto oroligare blir du för klimatförändringen. Men den innebär också lösningar och möjligheter, säger kommunikations- och trafikminister Anne Berner (C) till Spotlight. Kommunikationsminister Anne Berner kommenterar Finaviaaffären i Helsingfors i juli 2016. Bild: All Over Press Anne Berner,Kommunikationsministeriet,kommunikationsminister

Finland kan dra nytta av växthuseffekten. Nordpolens snart isfria vatten innebär helt nya rutter för sjötrafik och dataöverföring. Det gynnar handeln, tror kommunikationsminister Anne Berner (C).

Anne Berner säger att förändringen av Arktis gör det möjligt att förkorta avstånden mellan Europa och Asien med många veckor. Det förbättrar den globala handeln. Finland kan spela med i den utvecklingen.

- Jag ser klimatförändringen som en möjlighet för Finland. Vi har ett stort land, mycket skog och mycket vatten. Vi är bra på cleantech och samtidigt behöver vi inte sätta all vår kapacitet på att rädda vår egen miljö. Vi kan bidra till att lösa andras miljöproblem, säger Berner och nämner luften i Kina som exempel.

Klimatförändringen kan ge Finland och norra Europa ett mer sydeuropeiskt klimat redan inom detta århundrade.

- Till exempel Åbo får Milanos klimat. Det nordiska jord- och skogsbruket stimuleras initialt av mer värme och koldioxid.

Det säger professor Ari Laaksonen vid Meteorologiska institutet i Helsingfors. Men han tycker det är omoraliskt att dela in världen i vinnare och förlorare.

- En del människor gynnas men samtidigt drabbas andra mycket hårt av torka eller översvämningar, säger Laaksonen.

Inte heller det finska jordbruket mår bra när medeltemperaturen stigit med tio grader.

- Nu håller det värsta klimatscenariot på att besannas. Vi kan inte vänta längre. Vi måste minska koldioxidutsläppen nu, säger Laaksonen.

Utsläppen av koldioxid och höjningen av jordens medeltemperatur.
Utsläppen av koldioxid och höjningen av jordens medeltemperatur. Bild: Yle/Miiku Lehtelä växthuseffekt,FN:s klimatpanel,klimatförändring,koldioxidutsläpp

John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, säger att det sannolikaste scenariot inte är en global klimatkatastrof.

- Jag ser dom enorma summor som nu ska satsas på att minska utsläppen som ett slags trygghetsförsäkring.

Men han är orolig för att man inte motarbetar klimathotet på ett ekonomiskt rationellt sätt.

- Att sluta elda upp stenkol är viktigare än att i snabb takt göra vägtrafiken fossilfri. Om kineserna övergick till elbilar så skulle det minska oljebehovet, men i gengäld kräva mer kolkraft för att driva fordonen.

Ekonomiska prognoser för Europas del visar att klimatförändringen i slutet av århundradet innebär en permanent ekonomisk belastning på cirka fyra procent av EU:s BNP.

- Men det är de direkta skadorna i Europa. Sedan vet både Finland och Sverige som små exportberoende ekonomier att när det går illa för andra så går det också sämre för oss.

Hassler tycker att den vettigaste klimatsatsningen för Finland och Sverige vore att beskatta bensin och diesel mer och för pengarna köpa utsläppsrätter som sedan läggs ner.

John Hassler var åren 2011-2016 ledamot i Finanspolitiska rådet, en myndighet som har till uppgift att granska svenska regeringens finanspolitik.

Artikeln har uppdaterats och ett titelfel rättats 2.10. kl. 10:38