Hoppa till huvudinnehåll

Köttproducenter söker efter företagare till slakteriet i Västankvarn

Kor vid Mörby gård
Anna Alm på Mörby gård i Pojo vill att hennes djur har så kort sista resa som möjligt. Kor vid Mörby gård Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius kor

Det finns pengar, ritningar på bygget och en tomt. Bygglovet ska snart behandlas, och köttproducenterna visar intresse för slakteriet i Västankvarn. Den största utmaningen ligger ännu framför Meatgard säger styrelsemedlemmen Michael Hornborg: att hitta en person som förstår sig på slakt, styckeri och hur man leder ett företag.

På Laxpojo gård i Lojo finns både nöt- och lammkött som säljs direkt från gården. Michael Hornborg är en av styrelsemedlemmarna i aktiebolaget Meatgard som ansöker om byggliv av Ingå kommun för att starta ett slakteri i Västankvarn.

Michael Hornborg säger att det är viktigt att ha hela kedjan under kontroll från det att djuren föds tills kunderna köper köttet, men just nu finns det brister i Laxpojo gårds kedja.

- Vi har långa transporter till slakteri och styckeri, och sedan ska köttet tillbaka till gården.

Lantbrukscentralen MTK:s ordförande Michael Hornborg
Michael Hornborg. Lantbrukscentralen MTK:s ordförande Michael Hornborg Bild: Yle mtk

Laxpojo gård låter sina djur slaktas 109 kilometer från gården, i Mäntsälä. Därifrån förs köttet till Helsingfors för att styckas, och sedan ska det tillbaka till Lojo.

- Det här vill vi minimera och Västankvarn är betydligt närmare. Ett slakteri i Västankvarn skulle också kunna innebära att man kan hängmöra kött och stycka på ett annat sätt än det traditionella sättet. Vi skulle kunna ge bättre service åt kunden.

Vill ha koll på kedjan

Anna Alm på Mörby gård i Pojo är också styrelsemedlem i Meatgard.

Hon har ekologiska dikor och kalvar. Det är kalvarna, en blandning av Hereford och Simmental, som slaktas vid ett och ett halvt års ålder. I dag slaktas Mörbydjuren i Pemar i Åboland och styckas i Salo innan köttet kommer tillbaka till gården.

Köttproducent Anna Alm på Mörby gård i Raseborg
Anna Alm. Köttproducent Anna Alm på Mörby gård i Raseborg Bild: Yle/Monica Slotte köttproducent,Raseborg

Anna Alm ser fram emot ett slakteri i Västankvarn eftersom det känns bättre ju närmare det är.

- Då har man bättre koll på hela kedjan. Jag tror mig ha bättre inblick i processen i ett slakteri i Västankvarn, jag är välkommen i mitt nuvarande slakteri också, men det är lättare att ha koll i ett mindre slakteri.

Framtidstro finns, men utmaningarna är många

Michael Hornborg tror på projektet i Västankvarn, men säger att det är en stor utmaning.

- Läget är ekonomiskt spänt för slakterier. Vi har planerat det här i två år och vi måste räkna igenom allt en gång till innan vi gjuter den första stenen.

Hornborg berättar att Meatgard räknar med att slakteriet kostar omkring en miljon euro. En del av finansieringen sköts med statliga medel, resten med lån.

Den största utmaningen är att få en företagare som driver slakteriet, säger Hornborg.

- Det behövs en person som kan slakta, stycka och leda ett företag, det är inte lätt att hitta en sådan person. Vi borde snart hitta den personen så att den kan vara med och planera slakteriet så arbetsplatsen blir så bra som möjligt.

Meatgards styrelse

Ann Storsjö, ordförande

Anna Alm

Mårten Forss

Michael Hornborg

Gustav Rehnberg

Helena von Limburg Stirum

De sex köttproducenterna i styrelsen har inte tillsammans tillräckligt med djur för att slakteriet i Västankvarn ska löna sig. Men det finns tillräckligt med djur i Västnyland och Åboland för att komma i gång, säger Michael Hornborg.

Meatgard har kontaktat finlandssvenska köttproducenter i området och de är intresserade, säger Hornborg.

- Men vi måste rikta in oss på de finska köttproducenterna om vi vill ha större volymer. I Lojo finns många köttproducneter som är intresserade. Vi måste veta vad allt kostar, vad de binder sig till och vad de har för nytta innan vi kan sälja konceptet.

Västankvarn är mitt i byn

Anna Alm tror att det i synnerhet blir lätt att locka med dem som har får.

- Där fungerar allt inte lika bra som på nötsidan, men det är klart att vi måste jobba för att få folk med.

Alm tror att det är viktigt för kunderna var köttet är slaktat och styckat.

- Jag tror också att det finns de som vill stöda företagsamhet i den egna regionen och så finns det de som bryr de sig om den etiska biten, alltså att de vet att producenten har större möjligheter att påverka processen i ett litet slakteri.

kvarn, västankvarn gård, västnylandVästankvarn gård
Anna Alm tror på ett slakteri i Västankvarn i Ingå. kvarn, västankvarn gård, västnylandVästankvarn gård Bild: YLE/Sofia Lindahl västankvarn gård

Anna Alm tror på framgång för ett slakteri i Västankvarn. Det kommer att krävas stora ekonomiska insatser, men framför allt krävs det mycket av dem som gör det praktiska arbetet.

- Jag tror att det kan fungera för Västankvarn ligger på något sätt mitt i byn.

Artikeln uppdaterad 5.10.16:
Bolaget Meatgard får bygga ett slakteri i Västankvarn i Ingå. Byggnads- och miljönämnden har enhälligt godkänt bolagets ansökan om bygglov den 4 oktober 2016.