Hoppa till huvudinnehåll

Fler fältarbetare bland ungdomar behövs

En person sitter på en bänk med en ryggsäck och vinflaska bredvid sig.
Arkivbild. En person sitter på en bänk med en ryggsäck och vinflaska bredvid sig. Bild: Yle/Malin Valtonen alkoholkonsumtion,alkoholberoende,alkoholism,alkohol (njutningsmedel),alkoholanvändning,alkohol,Västnyland

I Närpes har man lagt in en högre växel på insatser för ungdomarna, efter att institutet för hälsa och välfärd presenterade sin enkät Hälsa i skolan i våras. Enkätsvaren visade att ungdomarna i Närpes oftare än andra dricker sig berusade och även har testat droger i stor utsträckning.

Bland annat har de återupptagit fältis-verksamheten på Fagerö, det vill säga vuxna som finns till hands då det ordnas danstillställningar på Fagerö.

- Det som krävs är att man är vuxen, nykter och tycker om att vara bland ungdomar och inte heller är rädd att ta kontakt med dem, säger Ann-Katrin Enqvist, ungdomssekreterare i Närpes.

- Man ska helst också vara en sådan person som ungdomar gärna tar kontakt med. Så finns vi där om någon mår dåligt, om någon är ledsen eller om det händer någonting,

Fältis-verksamheten har legat på hyllan i några år, men i sommar återupptog de den i våras efter att enkätsvaren presenterades.

Arbetsgrupper med bredd

I Närpes har den sektorövergripande arbetsgruppen Sesam det övergripande ansvaret för det drogförebyggande arbetet i stan. Det är en bred arbetsgrupp som består av personer som möter ungdomar i sitt arbete.

I Sesam-gruppen ingår idrottssekreteraren, ungdomssekreteraren, representanter för elvvården, polisen, socialen, Jobcenter, församlingen, TE-byrån, det vill säga sådana personer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar.

Gruppen träffas en gång i månaden och diskuterar olika aktuella teman.

- I år har vi av förekommen anledning diskuterat mycket kring just den ökade användningen av droger, säger Enqvist.

Det här gjordes eftersom de tog rapporten på allvar, och inte för att de som rört sig på fältet nödvändigtvis skulle ha noterat något alarmernade.

Gruppen har bland annat ordnat information för föräldrar om läget med droger o alkohol och ordnat temadagar i skolorna.

Ryggsäck med kunskap behövs

I våras ordnade Sesam-gruppen en föreläsning med polisen för alla som arbetar med ungdomar och kan komma i beröring med droger. Den riktade sig bland annat till väktare, ordningsmän, fältarbetare och personer från flyktingförläggningen.

- Vi fick information om hur man känner igen droger, hur man känner igen en drogpåverkad person och hur man handskas med dem, vad man kan göra och vad man inte kan göra. Det är bra för föräldrar och för andra som kommer i kontakt med ungdomar att ha en liten ryggsäck som är packad med kunskap om det här, säger Ann-Katrin Enqvist.

De flesta städer och kommuner i Österbotten har motsvarande sektorövergripande arbetsgrupper som tar tag i sådant som är aktuellt bland ungdomar, där vuxna insatser kan behövas.

Ungdomsportalen Decibels trendrapporter får många gånger ligga som grund för var man ska rikta uppmärksamheten.

Power-klubbar på lågstadiet

Malax, Pedersöre och Vörå ordnar power-klubbar för lågstadieelever. Klubbmedlemmarna gör upp ett kontrakt som bland annat handlar om att de ska ta hand om sin hälsa och hålla sig borta från rusmedel och tobak.

I Malax finns också en rusmedelsförebyggande arbetsgrupp och en så kallad Effekt-grupp, som bygger på en modell från Örebro med information riktad till föräldrar till högstadieelever.

Kommunerna och städerna subventionerar också material, föreläsningar och annat material om rusmedlens skadeverkningar till skolorna. De ordnar drogfria träffpunkter och har "vuxna på stan"-verksamhet.

I många kommuner ingår det drogförebyggande arbetet i budgeten för ungdomsverksamheten. En del har öronmärkta pengar för ändamålet.

Vasa stad har en anställd med ansvar för den drogförebyggande verksamheten samt en budget att sköta den. Den totala budgeten för den anställda och innehållet är 70 000 euro.

I Närpes jobbar idrottssekreteraren 30 procent med drogförebyggande arbete och i Korsholm är en person 25 procent anställd för drogförebyggande.

Vörå har budgeterat 25 000 euro för drogförebyggande verksamhet.

All verksamhet är förebyggande

I Kristinestad, Pedersöre och Nykarleby är den drogförebyggande verksamheten inbakad i budgeten för ungdomsverksamhet.

- Allt går ut på förebyggande arbete. Det är väldigt svårt att specifikt säga någonting. Allt anslag vi har i vår budget är för förebyggande arbete, säger Harriet Lindelöf-Sahl, ungdomssekreterare i Kristinestad.

Harriet Lindelöf-Sahl i Kristinestad och Mari-Louise Backlund i Pedersöre lyfter fram vikten av att kommunen ordnar meningsfulla aktiviteter för ungdomarna, där de kan känna tillhörighet.

- Det stärker ungdomarnas självkänsla så att de inte behöver påverkas av grupptryck och göra dåliga val, säger Mari-Louise Backlund, ungdomssekreterare i Pedersöre.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten